Harmonogram Bankera: proporcjonalna dystrybucja niesprzedanych tokenów

Na początku projektu Bankera, w naszym „whitepaper“ stwierdzono, że niesprzedane tokeny ICO zostaną proporcjonalnie rozdystrybuowane uczestnikom pre-ICO oraz ICO. Teraz, gdy ICO Bankera jest zakończone, kontynuujemy pracę nad celami, które wyznaczyliśmy w naszym harmonogramie. Pierwszym takim krokiem była proporcjonalna dystrybucja niesprzedanych tokenów każdemu ze 100,902 uczestników pre-ICO oraz ICO.

Co oznacza „proporcjonalna dystrybucja“?

Proporcjonalna dystrybucja oznacza, że niesprzedane tokeny będą rozdystrybuowane proporcjonalnie do sprzedanych tokenów. W związku z tym ilość dodatkowych tokenów, które otrzymasz, zależy od ilości zakupionych tokenów, a nie od liczby kontrybutorów Bankera.

W trakcie pre-ICO i ICO sprzedano 7,728,796,160 tokenów BNK (2,500,000,000 pre-ICO + 5,228,796,160 ICO). Ponieważ całkowita podaż pre-ICO i ICO to 10,000,000,000 BNK, pozostałe tokeny o wartości 2,271,203,840 BNK zostaną przydzielone posiadaczom tokenów, którzy zakupili BNK. Dodatkowa kwota tokenów jest obliczana poprzez podzielenie liczby niesprzedanych tokenów przez liczbę sprzedanych tokenów:

dodatkowe tokeny% = Niesprzedane tokeny / Sprzedane tokeny x 100%

Stosując wzór do końcowych liczb ICO, otrzymujemy, że uczestnicy pre-ICO i ICO otrzymają 29.39% dodatkowych tokenów BNK lub, innymi słowami, za każdy już posiadany token, posiadacze tokenów otrzymają dodatkowe tokeny BNK o wartości 0,293862562 BNK. Aby obliczyć, ile tokenów BNK otrzymasz z proporcjonalną dystrybucją, wystarczy zastosować tę prostą formułę:

dodatkowe tokeny po dystrybucji proporcjonalnej = 0.2939 x zakupione tokeny

W związku z tym, jeśli zakupiłeś 100 tokenów BNK podczas pre-ICO/ICO, obliczenia będą następujące:

0.2939 x 100 tokenów BNK = 29.39 dodatkowych tokenów BNK

Tokeny przydzielone jako bonusy lub nagrody (np. dla doradców, zarządców społeczności, tłumaczy itp.) nie zostaną uwzględnione w dystrybucji, ponieważ są one częścią tokenów przydzielonych zespołowi (25% całkowitej podaży) i doradcom (5% całkowitej podaży). Tak więc łączna ilość tokenów znajdujących się w obiegu wynosi 10,488,895,631 BNK (10 miliardów pre-ICO i ICO + 488,895,631 dla zespołu/doradców/premiom za polecenie).

Alokacja tokena

488,895,631 tokenów BNK rozdanych zespołowi, doradcom i jako nagrody, stanowi zaledwie 0.05% łącznej liczby tokenów znajdujących się w obiegu. Pozostały procent przypisany doradcom i zespołowi zostanie rozłożony na cały okres realizacji projektu Bankera, aby zapobiec osłabieniu ceny tokena Bankera dla uczestników pre-ICO i ICO.

Na dzień dzisiejszy mamy 40.05% całkowitej podaży w obiegu (10% pre-ICO + 30% ICO + 0,03% zespołu + 0,02% doradców). SCO to tylko możliwość, którą rozważamy w przyszłości, lecz nie planujemy jej w najbliższym czasie. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na ten temat, sprawdź nasz wpis na blogu na temat całkowitej podaży tokena Bankera.

Podsumowując, spodziewamy się, że w pierwszym roku projektu Bankera zostanie rozdystrybuowany nie więcej niż 1 miliard tokenów BNK, co zapewni łączną podaż tokenów BNK o wartości 11 miliardów, z ponad 90% tokenów przypisanych uczestnikom pre-ICO i ICO. To z kolei oznacza, że ​​posiadacze tokenów pre-ICO i ICO otrzymają ponad 90% z 20% tygodniowego udziału w przychodach z transakcji, co zagwarantuje, że nasi właściciele tokenów skorzystają z tego jak najwięcej.

Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, sprawdź nasz wpis na blogu o tym jaki będzie kolejny krok Bankera i bądź na bieżąco z naszymi kanałami komunikacji, aby uzyskać więcej aktualności Bankera.