Wypłacono przychody netto z transakcji z 27 tygodnia

Wczoraj (7 marca 2018 r.) Bankera wypłaciła posiadaczom tokenów Bankera dwudzieste siódme przychody netto z transakcji.

W zeszłym tygodniu SpectroCoin wygenerował 135 191,36 EUR przychodów netto z transakcji. 20% tej kwoty zostało rozdzielone między posiadaczy tokenów Bankera. Wyniosło to 27 038,27 EUR lub 44,98 ETH (przy obecnym kursie 601,13 EUR za 1 ETH). Całkowita liczba pozostałych pre-ICO oraz ICO tokenów BNK to 7 728 796 160 oraz 460 395 630 tokenów BNK, które zostały rozdystrybuowane do końca zeszłego tygodnia w postaci premii, nagród (za tłumaczenia, promocję itp.) oraz wynagrodzeń dla niektórych doradców. Na tokeny przydzielone zarządowi i doradcom wydano 460 395 630 tokenów BNK. W sumie wydano 8 189 191 790 tokenów BNK. Z uwagi na to, że udział w przychodach netto z transakcji jest alokowany wyłącznie na wyemitowane tokeny (a nie na łączną możliwą podaż w perspektywie długoterminowej), każdemu posiadaczowi BNK przydzielono 0,00000000549249 ETH (0,0000033017 EUR) na 1 token BNK.

Warto również wspomnieć, że w ciągu ostatniego tygodnia społeczność SpectroCoin powiększyła się o 11 191 nowych użytkowników, czyli z 807 900 do 819 091.