Bankera’s Draaiboek: Pro-rata Verdeling van niet verkochte Tokens

Al vanaf het begin van het Bankera project hebben wij in ons witboek gesteld dat niet verkochte tokens pro-rata verdeeld zullen worden onder de pre-ICO en ICO deelnemers. Nu de ICO is geëindigd werken wij verder aan onze doelstellingen die we in ons draaiboek hebben vastgelegd. De eerste stap was de pro-rata verdeling van de niet verkochte tokens onder de 100.902 pre-ICO en ICO deelnemers.

BANKERAS STAPPENPLAN: PRO-RATA VERDELING VAN NIET VERKOCHTE BNK TOKENS

Wat betekent pro-rata?

Pro-rata betekent in verhouding: de onverkochte tokens zullen in verhouding tot de verkochte tokens worden verdeeld. Daardoor zal het aantal extra tokens dat u zal ontvangen afhankelijk zijn van het aantal tokens dat u heeft ingekocht en niet van het aantal Bankera deelnemers.

Tijdens de pre-ico en de ico zijn in totaal 7.728.796.160 BNK-tokens verkocht (2.500.000.000 pre-ico en 5.228.796.160 ico). Het totaal beschikbaar aantal tokens voor pre-ico en ico is 10.000.000.000 BNK, de 2.271.203.840 overgebleven BNK-tokens zullen worden verdeeld onder de token bezitters die hebben ingekocht. Het aantal extra tokens is berekend door het aantal onverkochte tokens te delen door het aantal verkochte tokens.

Extra tokens % = Onverkochte tokens / Verkochte tokens x 100%

Als we deze formule toepassen op de ICO-resultaten dan geeft dat: pre-ICO en ICO-deelnemers 29,39% extra BNK-tokens ontvangen, anders gezegd, voor iedere token die ze reeds bezitten 0,293862562 BNK-token extra ontvangen. U kunt via deze simpele formule berekenen hoeveel extra BNK-tokens u zult ontvangen:

Extra tokens na pro-rata verdeling = 0.2939 x ingekochte tokens

Dus als u bijvoorbeeld 100 BNK-tokens gedurende de pre-ICO/ICO heeft gekocht, wordt de berekening als volgt:

0.2939 x 100 BNK-tokens = 29.39 extra BNK-tokens

Tokens die zijn uitgegeven als bonus of premie (bijv.: voor adviseurs, community managers, vertalers, etc.) delen niet mee in de verdeling, aangezien deze onderdeel vormen van de tokens die bestemd zijn voor het team (25% van het totaal aantal tokens) en adviseurs (5% van het totaal aantal tokens). Het totaal aantal tokens dat nu in circulatie is bedraagt: 10,488,895,631 BNK tokens (10 bn pre-ICO en ICO + 488,895,631 voor team/adviseurs/premies).

Token Allocatie

De 488.895.631 BNK-tokens die zijn toegekend aan het team, adviseurs en premies vormen slechts 0,05% van het totaal aantal tokens in circulatie. Het resterende percentage bestemd voor adviseurs en het team zal worden verstrekt gedurende de looptijd van het Bankera project, dit om waarde vermindering van de Banker token te voorkomen voor de pre-ICO en ICO deelnemers.

BNK Tokens Toewijzing

Vanaf nu is 40,05% van de totale capaciteit in circulatie (10% pre-ICO + 30% ICO +0,03% team + 0,02% adviseurs). Een SCO is een mogelijkheid die achter de hand wordt gehouden voor de toekomst en het ligt niet in de bedoeling dit op korte termijn te houden. Als u meer informatie hierover wenst ga dan naar onze blog post: Bankera’s total token supply.

Samengevat, we verwachten niet dat in het eerste jaar van het Bankera project meer dan 1bn BNK-tokens worden uitgegeven, hierdoor komt het totaal aantal tokens in circulatie op 11bn BNK, waarvan meer dan 90% in handen van pre-ICO en ICO deelnemers. Dit houdt in dat meer dan 90% van de 20% wekelijkse netto-transactie omzet naar de pre-ICO en ICO deelnemers gaat en dus onze token bezitters het meeste hiervan profiteren.

Voor verdere informatie check onze blog-post: Wat is de volgende stap en blijf op de hoogte via onze communicatie kanalen voor meer nieuws en updates over Bankera.