Wyjaśniona całkowita podaż tokenów Bankera

Codziennie otrzymujemy wiele pytań dotyczących całkowitej podaży tokenów Bankera, dlatego w tym poście przedstawimy szczegółowe jej wyjaśnienie.

Ogólnie rzecz biorąc, ostateczna podaż tokenów Bankera nigdy nie przekroczy 25 miliardów tokenów.

To może wydawać się niezwykle dużą liczbą, ale tokeny Bankera (BNK) powinny być porównywane do Satoshi; maksymalna podaż Satoshi w protokole Bitcoin wynosi 2.1 biliarda (lub 2,100,000 miliardów, czyli 84,000 razy więcej niż podaż tokenów Bankera w wysokości 25 miliardów). Obecnie głównym tokenem naszego projektu jest Banker (BNK), ale rozważamy również możliwość dopuszczenia naszych tokenów do obrotu jako tokenów banku. Każdy token banku składałby się z 1000 Bankersów (BNK). Na razie oferujemy jednak tokeny o niskich nominałach, które mają wstępną cenę wynoszącą 0.01 EUR (podczas pre-ICO) i 0.017 EUR (podczas ICO), aby uczynić ją atrakcyjną dla wszystkich i oferującą potencjalną pozytywną ocenę ceny tokenów dla uczestników ICO, ze względu na niski nominał.

Podczas pre-ICO rozdaliśmy 2.5 miliarda tokenów i staramy się sprzedać 7,5 miliarda tokenów podczas ICO, aby zebrać łącznie 177 milionów euro.Maksymalna ilość tokenów ma wartość 177 mln EUR, aby umożliwić uczciwą wycenę tokenów Bankers. Uczciwe ceny pozwolą uczestnikom pre-ICO i ICO konkurować w licytacji o tokeny Bankera. Jeśli wszystkie tokeny o wartości 7.5 miliarda nie zostaną sprzedane podczas ICO, pozostałe tokeny zostaną rozdzielone proporcjonalnie między uczestników pre-ICO i ICO. Na przykład, jeśli podczas ICO rozdystrybuowane są tylko 2,5 mld tokenów, pozostawiając 5 mld tokenów niesprzedanych, te 5 mld niesprzedanych tokenów zostaną rozesłane do kontrybutorów prie-ICO i ICO (np. jeśli ktoś kupił dziesięć tokenów podczas pre-ICO lub ICO, dostanie dodatkowe dziesięć tokenów). W związku z tym wszystkie 10 miliardów tokenów zostaną rozdystrybuowane po ICO. W poniższej tabeli znajdziesz niektóre z potencjalnych przypadków:

BNK distribution cases

Ponowna oferta tokenów (SCO) dodatkowych 30% tokenów zostanie przeprowadzona tylko wtedy, gdy do rozszerzenia działalności Bankera będzie potrzebny dodatkowy kapitał po tym, kiedy cena jednego tokenu Bankers będzie wyższa niż 0,1 EUR. Oznacza to, że dodatkowe 7,5 miliardów tokenów nie osłabi tokenów prie-ICO i ICO, ponieważ nie zostaną one wydane lub rozesłane dopóty, dopóki Bankera nie osiągnie swoich limitów skalowalności (tzn. wyda więcej niż 1 mld EUR pożyczek). W rezultacie, bez SCO, maksymalna wartość tokenów wynosić będzie 17,5 miliarda, z których ponad 57% tokenów będą własnością uczestników pre-ICO i ICO.

Procent tokenów należących do doradców zostanie rozłożony na cały okres trwania projektu Bankera, w wyniku czego nie zostanie wydany ponownie ani nie będzie osłabiać ceny tokena Bankers dla uczestników pre-ICO i ICO. To samo dotyczy tokenów należących do zespołu. Jednak tokeny zespołu będą wydawane członkom zespołu (ludziom pomagającym rozwijać, reklamować i utrzymywać Bankera) oraz tym, którzy pomagają Bankera odnieść sukces w postaci nagród (dla tłumaczy, rekomendacji, promotorów i innych).

Podsumowując, spodziewamy się, że w pierwszym roku projektu Bankera nie zostaną wydane dodatkowe tokeny BNK o wartości 1 mld BNK (oprócz 10 mld tokenów pre-ICO + ICO), co w konsekwencji spowoduje, że całkowita podaż obiegowa tokenów Bankera wyniesie 11 mld, z których więcej niż 90% będą własnością uczestników prie-ICO i ICO. To z kolei oznacza, że ​​posiadacze tokenów pre-ICO i ICO otrzymają ponad 90% z 20% cotygodniowego udziału w przychodach z transakcji netto, co zagwarantuje, że nasi posiadacze tokenów skorzystają z tego jak najwięcej.