Wypłacono przychody netto z transakcji z 28 tygodnia

Wczoraj (15 marca 2018 r.) Bankera wypłaciła posiadaczom tokenów Bankera dwudzieste óśme przychody netto z transakcji.

W zeszłym tygodniu SpectroCoin wygenerował  118 483,16 EUR przychodów netto z transakcji. 20% tej kwoty zostało rozdzielone między posiadaczy tokenów Bankera. Wyniosło to 23 696,63 EUR lub 47,36 ETH (przy obecnym kursie 500,36 EUR za 1 ETH). Całkowita liczba pozostałych pre-ICO oraz ICO tokenów BNK to 10 000 000 000 oraz 576 550 138 tokenów BNK, które zostały rozdystrybuowane do końca zeszłego tygodnia w postaci premii, nagród (za tłumaczenia, promocję itp.) oraz wynagrodzeń dla niektórych doradców. Na tokeny przydzielone zarządowi i doradcom wydano 576 550 138 tokenów BNK. W sumie wydano 10 576 550 138 tokenów BNK. Z uwagi na to, że udział w przychodach netto z transakcji jest alokowany wyłącznie na wyemitowane tokeny (a nie na łączną możliwą podaż w perspektywie długoterminowej), każdemu posiadaczowi BNK przydzielono 0,00000000447775156596983 ETH (0,00000224048777354866  EUR) na 1 token BNK.

Warto również wspomnieć, że w ciągu ostatniego tygodnia społeczność SpectroCoin powiększyła się o 5 645 nowych użytkowników, czyli z 819 091 do 824 736.