Wypłacono przychody netto z transakcji z 75 tygodnia

Dzisiaj (4 lutego 2019 r.) Bankera wypłaciła posiadaczom tokenów Bankera siedemdziesiąte piąte przychody netto z transakcji.


W zeszłym tygodniu temu SpectroCoin oraz Bankera Exchange wygenerowali 19 079,21752 EUR przychodów netto z transakcji. 20% tej kwoty zostało rozdzielone między posiadaczy tokenów Bankera. Wyniosło to 3815,843505 EUR lub 31,635247095941 ETH (przy obecnym kursie 120,62 EUR za 1 ETH). Całkowita liczba pozostałych pre-ICO oraz ICO tokenów BNK to 10 000 000 000 oraz 924 176 189 tokenów BNK, które zostały rozdystrybuowane do końca zeszłego tygodnia w postaci premii, nagród (za tłumaczenia, promocję itp.) oraz wynagrodzeń dla niektórych doradców. Na tokeny przydzielone zarządowi i doradcom wydano 924 176 189 tokenów BNK. W sumie wydano 10 924 176 189 tokenów BNK. Z uwagi na to, że udział w przychodach netto z transakcji jest alokowany wyłącznie na wyemitowane tokeny (a nie na łączną możliwą podaż w perspektywie długoterminowej), każdemu posiadaczowi BNK przydzielono 0,0000000028958931592293 ETH (0,0000003493026328662410 EUR) na 1 token BNK.