Wypłacono przychody netto z transakcji z 78 tygodnia

Dzisiaj (25 lutego 2019 r.) Bankera wypłaciła posiadaczom tokenów Bankera siedemdziesiąte ósme przychody netto z transakcji.


W zeszłym tygodniu temu SpectroCoin oraz Bankera Exchange wygenerowali 27 959,49306 EUR przychodów netto z transakcji. 20% tej kwoty zostało rozdzielone między posiadaczy tokenów Bankera. Wyniosło to 5591,898613 EUR lub 46,5487273199534 ETH (przy obecnym kursie 120,13 EUR za 1 ETH). Całkowita liczba pozostałych pre-ICO oraz ICO tokenów BNK to 10 000 000 000 oraz 924 176 189 tokenów BNK, które zostały rozdystrybuowane do końca zeszłego tygodnia w postaci premii, nagród (za tłumaczenia, promocję itp.) oraz wynagrodzeń dla niektórych doradców. Na tokeny przydzielone zarządowi i doradcom wydano 924 176 189 tokenów BNK. W sumie wydano 10 924 176 189 tokenów BNK. Z uwagi na to, że udział w przychodach netto z transakcji jest alokowany wyłącznie na wyemitowane tokeny (a nie na łączną możliwą podaż w perspektywie długoterminowej), każdemu posiadaczowi BNK przydzielono 0,0000000042610743835151 ETH (0,000000511882865691668 EUR) na 1 token BNK.