Wypłacono przychody netto z transakcji z 43 tygodnia

Wczoraj (1 lipca 2018 r.) Bankera wypłaciła posiadaczom tokenów Bankera czterdzieste trzecie przychody netto z transakcji.


W zeszłym tygodniu SpectroCoin wygenerował 66 589,25 EUR przychodów netto z transakcji. 20% tej kwoty zostało rozdzielone między posiadaczy tokenów Bankera. Wyniosło to 13 317,85 EUR lub 35,3464896204517 ETH (przy obecnym kursie 376,78 EUR za 1 ETH). Całkowita liczba pozostałych pre-ICO oraz ICO tokenów BNK to 10 000 000 000 oraz 924 176 189 tokenów BNK, które zostały rozdystrybuowane do końca zeszłego tygodnia w postaci premii, nagród (za tłumaczenia, promocję itp.) oraz wynagrodzeń dla niektórych doradców. Na tokeny przydzielone zarządowi i doradcom wydano 924 176 189 tokenów BNK. W sumie wydano 10 924 176 189 tokenów BNK. Z uwagi na to, że udział w przychodach netto z transakcji jest alokowany wyłącznie na wyemitowane tokeny (a nie na łączną możliwą podaż w perspektywie długoterminowej), każdemu posiadaczowi BNK przydzielono 0,0000000032356206096386 ETH (0,0000012191171332996300 EUR) na 1 token BNK.

Warto również wspomnieć, że w ciągu ostatniego tygodnia społeczność SpectroCoin powiększyła się o 3 162 nowych użytkowników, czyli z 879 264 to 882 426.