Wypłacono przychody netto z transakcji z 42 tygodnia

Wczoraj (23 czerwca 2018 r.) Bankera wypłaciła posiadaczom tokenów Bankera czterdzieste drugie przychody netto z transakcji.


W zeszłym tygodniu SpectroCoin wygenerował 75 529,88 EUR przychodów netto z transakcji. 20% tej kwoty zostało rozdzielone między posiadaczy tokenów Bankera. Wyniosło to 15 105,98 EUR lub 36,9348273487733 ETH (przy obecnym kursie 408,99 EUR za 1 ETH). Całkowita liczba pozostałych pre-ICO oraz ICO tokenów BNK to 10 000 000 000 oraz 924 176 189 tokenów BNK, które zostały rozdystrybuowane do końca zeszłego tygodnia w postaci premii, nagród (za tłumaczenia, promocję itp.) oraz wynagrodzeń dla niektórych doradców. Na tokeny przydzielone zarządowi i doradcom wydano 924 176 189 tokenów BNK. W sumie wydano 10 924 176 189 tokenów BNK. Z uwagi na to, że udział w przychodach netto z transakcji jest alokowany wyłącznie na wyemitowane tokeny (a nie na łączną możliwą podaż w perspektywie długoterminowej), każdemu posiadaczowi BNK przydzielono 0,0000000033810171778413 ETH (0,0000013828022155652900 EUR) na 1 token BNK.

Warto również wspomnieć, że w ciągu ostatniego tygodnia społeczność SpectroCoin powiększyła się o 3 398 nowych użytkowników, czyli z 875 866 do 879 264.