Wypłacono przychody netto z transakcji z 44 tygodnia

Wczoraj (8 lipca 2018 r.) Bankera wypłaciła posiadaczom tokenów Bankera czterdzieste czwarte przychody netto z transakcji.


W zeszłym tygodniu SpectroCoin wygenerował 68 431,75 EUR przychodów netto z transakcji. 20% tej kwoty zostało rozdzielone między posiadaczy tokenów Bankera. Wyniosło to 13 686,35 EUR lub 33,1653626801391 ETH (przy obecnym kursie 412,67 EUR za 1 ETH). Całkowita liczba pozostałych pre-ICO oraz ICO tokenów BNK to 10 000 000 000 oraz 924 176 189 tokenów BNK, które zostały rozdystrybuowane do końca zeszłego tygodnia w postaci premii, nagród (za tłumaczenia, promocję itp.) oraz wynagrodzeń dla niektórych doradców. Na tokeny przydzielone zarządowi i doradcom wydano 924 176 189 tokenów BNK. W sumie wydano 10 924 176 189 tokenów BNK. Z uwagi na to, że udział w przychodach netto z transakcji jest alokowany wyłącznie na wyemitowane tokeny (a nie na łączną możliwą podaż w perspektywie długoterminowej), każdemu posiadaczowi BNK przydzielono 0,0000000030359600675001 ETH (0,00000125284964105525 EUR) na 1 token BNK.

Warto również wspomnieć, że w ciągu ostatniego tygodnia społeczność SpectroCoin powiększyła się o 2 774 nowych użytkowników, czyli z 882 426 do 885 200.