Wypłacono przychody netto z transakcji z 29 tygodnia

Wczoraj (20 marca 2018 r.) Bankera wypłaciła posiadaczom tokenów Bankera dwudzieste dziewiąte przychody netto z transakcji.

W zeszłym tygodniu SpectroCoin wygenerował 108 600,47 EUR przy- chodów netto z transakcji. 20% tej kwoty zostało rozdzielone między posiadaczy tokenów Bankera. Wyniosło to 21 720,09 EUR lub 49,60 ETH (przy obecnym kursie 437,93 EUR za 1 ETH). Całkowita liczba pozostałych pre-ICO oraz ICO tokenów BNK to 10 000 000 000 oraz 598 550,139 tokenów BNK, które zostały rozdystrybuowane do końca zeszłego tygodnia w postaci premii, nagród (za tłumaczenia, promocję itp.) oraz wynagrodzeń dla niektórych doradców. Na tokeny przydzielone zarządowi i doradcom wydano 598 550 139 tokenów BNK. W sumie wydano 10 598 550 139 tokenów BNK. Z uwagi na to, że udział w przychodach netto z transakcji jest alokowany wyłącznie na wyemitowane tokeny (a nie na łączną możliwą podaż w perspektywie długoterminowej), każdemu posiadaczowi BNK przydzielono 0,0000000046796197254833 ETH (0,00000204934586638089 EUR) na 1 token BNK.

Warto również wspomnieć, że w ciągu ostatniego tygodnia społeczność SpectroCoin powiększyła się  o 4 598 nowych użytkowników, czyli z 824 736 do 829 334.