Wypłacono przychody netto z transakcji z 15 tygodnia

Dzisiaj (27 grudnia 2017 r.) Bankera wypłaciła posiadaczom tokenów Bankera piętnaste przychody netto z transakcji.

W zeszłym tygodniu SpectroCoin wygenerował 375 644,21 EUR przychodów netto z transakcji. 20% tej kwoty zostało rozdzielone między posiadaczy tokenów Bankera. Wyniosło to 75 128,84 EUR lub 165,08930298 ETH (przy obecnym kursie 455,08 EUR za 1 ETH). Całkowita liczba pozostałych pre-ICO oraz ICO tokenów BNK to 2 974 072 688 oraz 452 427 535 tokenów BNK, które zostały rozdystrybuowane do końca zeszłego tygodnia w postaci premii, nagród (za tłumaczenia, promocję itp.) oraz wynagrodzeń dla niektórych doradców. Na tokeny przydzielone zarządowi i doradcom wydano 452 427 535 tokenów BNK. W sumie wydano 3 426 500 223 tokenów BNK. Z uwagi na to, że udział w przychodach netto z transakcji jest alokowany wyłącznie na wyemitowane tokeny (a nie na łączną możliwą podaż w perspektywie długoterminowej), każdemu posiadaczowi BNK przydzielono 0,00000004818015448660040 ETH (0,00002192582470376210000 EUR) na 1 tokena BNK.

Biorąc pod uwagę początkową cenę ICO wynoszącą 0,017 EUR, ten udział w przychodach jest równy 9,95% zysku rocznego (0,00099576617 EUR za 1 BNK). Jeśli porównamy udział w przychodach z ceną pre-ICO, która wynosiła 0,01 EUR, zysk roczny wyniesie 12,06% (0,00120628264 EUR za 1 BNK).

Warto również wspomnieć, że w ciągu ostatniego tygodnia społeczność SpectroCoin powiększyła się o 24 395 nowych użytkowników, czyli z 502 003 do 526 398.

Bankera ICO jest nadal aktywne, więc nie przegap okazji nabyć swoje własne Bankersy (BNK) na SpectroCoin!