Wypłacono przychody netto z transakcji z 16 tygodnia

Dzisiaj (27 grudnia 2017 r.) Bankera wypłaciła posiadaczom tokenów Bankera szesnaste przychody netto z transakcji.

W zeszłym tygodniu SpectroCoin wygenerował 344 529,79 EUR przychodów netto z transakcji. 20% tej kwoty zostało rozdzielone między posiadaczy tokenów Bankera. Wyniosło to 68 905,95 EUR lub 98,19 ETH (przy obecnym kursie 701,80 EUR za 1 ETH). Całkowita liczba pozostałych pre-ICO oraz ICO tokenów BNK to 3 125 571 741 oraz 452 594 910 tokenów BNK, które zostały rozdystrybuowane do końca zeszłego tygodnia w postaci premii, nagród (za tłumaczenia, promocję itp.) oraz wynagrodzeń dla niektórych doradców. Na tokeny przydzielone zarządowi i doradcom wydano 452 594 910 tokenów BNK. W sumie wydano 3 578 166 651 tokenów BNK. Z uwagi na to, że udział w przychodach netto z transakcji jest alokowany wyłącznie na wyemitowane tokeny (a nie na łączną możliwą podaż w perspektywie długoterminowej), każdemu posiadaczowi BNK przydzielono 0,0000000274399 ETH (0,0000192573 EUR) na 1 tokena BNK.

Biorąc pod uwagę początkową cenę ICO wynoszącą 0,017 EUR, ten udział w przychodach jest równy 6,06% zyskowi rocznemu (0,00060638894 EUR za 1 BNK). Jeśli porównamy udział w przychodach z ceną pre-ICO, która wynosiła 0,01 EUR, zysk roczny wyniesie 10,5% (0,00105217175 EUR za 1 BNK).

Warto również wspomnieć, że w ciągu ostatniego tygodnia społeczność SpectroCoin powiększyła się o 25 996 nowych użytkowników, czyli z 526 398 do 552 394.

Bankera ICO jest nadal aktywne, więc nie przegap okazji nabyć swoje własne Bankersy (BNK) na SpectroCoin!