Wypłacono przychody netto z transakcji z 14 tygodnia

Wczoraj (4 grudnia 2017 r.) Bankera wypłaciła posiadaczom tokenów Bankera czternaste przychody netto z transakcji

W zeszłym tygodniu SpectroCoin wygenerował 191 123,85 EUR przychodów netto z transakcji. 20% tej kwoty zostało rozdzielone między posiadaczy tokenów Bankera. Wyniosło to 38 224,77 EUR lub 98,6 ETH (przy obecnym kursie 387,66 EUR za 1 ETH). Całkowita liczba pozostałych pre-ICO oraz ICO tokenów BNK to 2 880 416 603 oraz 452 427 535 tokenów BNK, które zostały rozdystrybuowane do końca zeszłego tygodnia w postaci premii, nagród (za tłumaczenia, promocję itp.) oraz wynagrodzeń dla niektórych doradców. Na tokeny przydzielone zarządowi i doradcom wydano 452 427 535 tokenów BNK. W sumie wydano 3 332 844 138 tokenów BNK. Z uwagi na to, że udział w przychodach netto z transakcji jest alokowany wyłącznie na wyemitowane tokeny (a nie na łączną możliwą podaż w perspektywie długoterminowej), każdemu posiadaczowi BNK przydzielono 0,0000000295854982287566 ETH (0,0000114691142433598 EUR) na 1 tokena BNK.

Biorąc pod uwagę początkową cenę ICO wynoszącą 0,017 EUR, ten udział w przychodach jest równy 3,57% zysku rocznego (0,00035692378 EUR za 1 BNK). Jeśli porównamy udział w przychodach z ceną pre-ICO, która wynosiła 0,01 EUR, zysk roczny wyniesie 6,14% (0,00061417437 EUR za 1 BNK).

Warto również wspomnieć, że w ciągu ostatniego tygodnia społeczność SpectroCoin przekroczyła liczbę 500 000 użytkowników, czyli z 476 726 do 502 003!

Bankera ICO jest nadal aktywne, więc nie przegap okazji nabyć swoje własne Bankersy (BNK) na SpectroCoin!