Wypłacono przychody netto z transakcji z 3 tygodnia

Wczoraj (18 września 2017 r.) Bankera wypłaciła posiadaczom tokenów Bankera trzecie przychody netto z transakcji.

W zeszłym tygodniu SpectroCoin wygenerował 96 715,71 EUR przychodów netto z transakcji. 20% tej kwoty zostało rozdzielone między posiadaczy tokenów Bankera. Wyniosło to 19 343,14 EUR lub 80,25 ETH (przy obecnym kursie 241,03 EUR za 1 ETH). Całkowita liczba sprzedancyh podczas pre-ICO tokenów BNK to 2 438 378 195. Pod koniec tygodnia 310 985 367 tokenów BNK zostało rozdystrybuowane w postaci premii, nagród (za tłumaczenia, promocję itp.) oraz wynagrodzeń dla niektórych doradców. Na tokeny przydzielone zarządowi i doradcom wydano 310 985 367 tokenów BNK. W sumie wydano 2 749 363 562 tokenów BNK. Z uwagi na to, że udział w przychodach netto z transakcji jest alokowany wyłącznie na wyemitowane tokeny (a nie na łączną możliwą podaż w perspektywie długoterminowej), każdemu posiadaczowi BNK przydzielono przydzielono 0,0000000291893052510679 ETH (0,0000070354982446649100 EUR) na 1 tokena BNK.

Ten udział w przychodach jest równy 3,72487% zysku rocznego (0,000372487 EUR za 1 BNK).

Warto również wspomnieć, że w ciągu ostatniego tygodnia społeczność SpectroCoin powiększyła się o 13 471 nowych użytkowników, czyli z 363 302 do 376 773.