Przychody netto z transakcji 4 tygodnia zostały wypłacone

Wczoraj (27 września 2017 r.) Bankera wypłaciła posiadaczom tokenów Bankera czwarte przychody netto z transakcji.

W zeszłym tygodniu SpectroCoin wygenerował 66 179,28 EUR przychodów netto z transakcji. 20% tej kwoty zostało rozdzielone między posiadaczy tokenów Bankera. Wyniosło to 13 235,86 EUR lub 54,29 ETH (przy obecnym kursie 243,82 EUR za 1 ETH). Całkowita liczba pozostałych pre-ICO oraz ICO tokenów BNK to 2 500 000 000 oraz 397 060 281 tokenów BNK, które zostały rozdystrybuowane do końca zeszłego tygodnia w postaci premii, nagród (za tłumaczenia, promocję itp.) oraz wynagrodzeń dla niektórych doradców. Na tokeny przydzielone zarządowi i doradcom wydano 397 060 281 tokenów BNK. W sumie wydano 2 897 060 281 tokenów BNK. Z uwagi na to, że udział w przychodach netto z transakcji jest alokowany wyłącznie na wyemitowane tokeny (a nie na łączną możliwą podaż w perspektywie długoterminowej), każdemu posiadaczowi BNK przydzielono przydzielono 0,0000000187380824701511 ETH (0,00000456871926787224 EUR) na 1 tokena BNK.

Ten udział w przychodach jest równy 2,4036238% zysku rocznego (0,00024036238 EUR za 1 BNK).

Warto również wspomnieć, że w ciągu ostatniego tygodnia społeczność SpectroCoin powiększyła się o 7 837 nowych użytkowników, czyli z 376 773 do 384 610.