Wypłacono przychody netto z transakcji z 2 tygodnia

Wczoraj (13 września 2017 r.) Bankera wypłaciła posiadaczom tokenów Bankera drugie przychody netto z transakcji.

W zeszłym tygodniu SpectroCoin wygenerował 77 530,22 EUR przychodów netto z transakcji. 20% tej kwoty zostało rozdzielone między posiadaczy tokenów Bankera. Wyniosło to 15 506,04 EUR lub 67,13 ETH (przy obecnym kursie 230,99 EUR za 1 ETH). Całkowita liczba sprzedancyh podczas pre-ICO tokenów BNK to 2 217 077 632. Pod koniec tygodnia 271 666 825 tokenów BNK zostało rozdystrybuowane w postaci premii, nagród (za tłumaczenia, promocję itp.) oraz wynagrodzeń dla niektórych doradców. Na tokeny przydzielone zarządowi i doradcom wydano 271 666 825 tokenów BNK. W sumie wydano 2 488 744 457 tokenów BNK. Z uwagi na to, że udział w przychodach netto z transakcji jest alokowany wyłącznie na wyemitowane tokeny (a nie na łączną możliwą podaż w perspektywie długoterminowej), każdemu posiadaczowi BNK przydzielono przydzielono 0,0000000269728916436529 ETH (0,00000623046824076738 EUR) na 1 tokena BNK.

Ten udział w przychodach jest równy 3,291856% zysku rocznego (0,0003291856 EUR za 1 BNK).

Warto również wspomnieć, że w ciągu ostatniego tygodnia społeczność SpectroCoin powiększyła się o 16 568 nowych użytkowników, czyli z 346 716 do 363 302.