Wypłacono przychody netto z transakcji z 58 tygodnia

Dzisiaj (15 października 2018 r.) Bankera wypłaciła posiadaczom tokenów Bankera pięćdziesiąte ósme przychody netto z transakcji.


W zeszłym tygodniu SpectroCoin wygenerował 37 225,81 EUR przychodów netto z transakcji. 20% tej kwoty zostało rozdzielone między posiadaczy tokenów Bankera. Wyniosło to 7 445,16 EUR lub 43,6027013804955 ETH (przy obecnym kursie 170,75 EUR za 1 ETH). Całkowita liczba pozostałych pre-ICO oraz ICO tokenów BNK to 10 000 000 000 oraz 924 176 189 tokenów BNK, które zostały rozdystrybuowane do końca zeszłego tygodnia w postaci premii, nagród (za tłumaczenia, promocję itp.) oraz wynagrodzeń dla niektórych doradców. Na tokeny przydzielone zarządowi i doradcom wydano 924 176 189 tokenów BNK. W sumie wydano 10 924 176 189 tokenów BNK. Z uwagi na to, że udział w przychodach netto z transakcji jest alokowany wyłącznie na wyemitowane tokeny (a nie na łączną możliwą podaż w perspektywie długoterminowej), każdemu posiadaczowi BNK przydzielono 0,0000000039913949231614 ETH (0,0000006815306831298120 EUR) na 1 token BNK.