Ekspert w zakresie regulacji finansowych dołączył do zespołu Bankera

Z przyjemnością ogłaszamy, że Darius Kulikauskas, ekspert w dziedzinie regulacji finansowych, dołączył do zespołu Bankera jako nasz doradca. Darius jest dobrze znany w Litwie jako najmłodsza osoba, która została kierownikiem wydziału analizy makroostrożnościowej, a później szefem działu polityki makroostrożnościowej w Banku Litwy. Teraz wiedza, którą Darius zgromadził w bankowości tradycyjnej, zostanie dostosowana do technologii FinTech i bankowości cyfrowej za pomocą technologii Blockchain.


Szeroka wiedza z zakresu finansów

Pracując w Banku Litwy, Darius był odpowiedzialny za politykę stabilności finansowej, taką jak wymogi dotyczące wartości kredytu i kapitału bankowego, a także nadzorowanie i wdrażanie reformy Unii Kredytowej. Jako szef działu makroostrożnościowego, Darius współpracował z departamentami monetarnymi i bankowymi, a także z innymi organami, aby wygładzić cykle finansowe na poziomie krajowym.

Darius posiada także rozległą wiedzę specjalistyczną analizującą litewskie i międzynarodowe rynki finansowe w celu przedstawienia zaleceń dotyczących zagadnień regulacyjnych, zarządzania ryzykiem i zgodności. Był częścią unijnego projektu twinningowego “Wzmocnienie Narodowego Banku Białorusi”, w którym był odpowiedzialny za element “Instytucjonalne i prawne ramy stabilności finansowej w Białorusi”.

Zmiana kierunku na FinTech

Po 5 latach pracy w Banku Centralnym Litwy i 3 latach w Ministerstwie Gospodarki Republiki Litewskiej, zajmującym się polityką publiczną, Darius dołączył do zespołu Bankera jako doradca.

FinTech i blockchain widzę jako przyszłość dla bankowości, która zrewolucjonizuje nasze codzienne życie, podnosząc finanse do standardów, których oczekujemy w dzisiejszym hiperłączonym świecie. Mając to na uwadze, jestem bardziej niż gotowy, aby zakasać rękawy i dostosować moje umiejętności oraz wiedzę i przybliżyć przyszłość bankowości cyfrowej!

Darius jest doktorem nauk ekonomicznych i magistrem prawa (LL.M.) z Uniwersytetu Wileńskiego, wykłada zaawansowan makroekonomię. Choć zawsze interesował się bankowością cyfrową, jego badania obejmują również gospodarkę nieruchomościami, politykę makroostrożnościową i stabilność finansową.

Jako doradca Bankera, Darius wykorzysta swoje doświadczenie z zakresu ekonomii i prawa, aby poprowadzić licencjonowanie i inicjatywy zgodności w celu zapewnienia, że ​​firma działa zgodnie z przepisami lokalnymi i unijnymi. Poprowadzi Bankerę przez kompetencje regulacyjne między jurysdykcjami niezbędnymi do zbudowania w pełni funkcjonującego banku blockchain.