Wypłacono przychody netto z transakcji z 52 tygodnia

Wczoraj (2 września 2018 r.) Bankera wypłaciła posiadaczom tokenów Bankera pięćdziesiąte drugie przychody netto z transakcji.


W zeszłym tygodniu SpectroCoin wygenerował 62 774,49 EUR przychodów netto z transakcji. 20% tej kwoty zostało rozdzielone między posiadaczy tokenów Bankera. Wyniosło to 12 554,90 EUR lub 49,8724772813133 ETH (przy obecnym kursie 251,74 EUR za 1 ETH). Całkowita liczba pozostałych pre-ICO oraz ICO tokenów BNK to 10 000 000 000 oraz 924 176 189 tokenów BNK, które zostały rozdystrybuowane do końca zeszłego tygodnia w postaci premii, nagród (za tłumaczenia, promocję itp.) oraz wynagrodzeń dla niektórych doradców. Na tokeny przydzielone zarządowi i doradcom wydano 924 176 189 tokenów BNK. W sumie wydano 10 924 176 189 tokenów BNK. Z uwagi na to, że udział w przychodach netto z transakcji jest alokowany wyłącznie na wyemitowane tokeny (a nie na łączną możliwą podaż w perspektywie długoterminowej), każdemu posiadaczowi BNK przydzielono 0,000000004565330732356 ETH (0,0000011492763585633 EUR) na 1 token BNK.