Wypłacono przychody netto z transakcji z 51 tygodnia

Dzisiaj (24 sierpnia 2018 r.) Bankera wypłaciła posiadaczom tokenów Bankera pięćdziesiąte pierwsze przychody netto z transakcji.


W zeszłym tygodniu SpectroCoin wygenerował 65 262,67 EUR przychodów netto z transakcji. 20% tej kwoty zostało rozdzielone między posiadaczy tokenów Bankera. Wyniosło to 13 052,53 EUR lub 54,5971257923353 ETH (przy obecnym kursie 239,07 EUR za 1 ETH). Całkowita liczba pozostałych pre-ICO oraz ICO tokenów BNK to 10 000 000 000 oraz 924 176 189 tokenów BNK, które zostały rozdystrybuowane do końca zeszłego tygodnia w postaci premii, nagród (za tłumaczenia, promocję itp.) oraz wynagrodzeń dla niektórych doradców. Na tokeny przydzielone zarządowi i doradcom wydano 924 176 189 tokenów BNK. W sumie wydano 10 924 176 189 tokenów BNK. Z uwagi na to, że udział w przychodach netto z transakcji jest alokowany wyłącznie na wyemitowane tokeny (a nie na łączną możliwą podaż w perspektywie długoterminowej), każdemu posiadaczowi BNK przydzielono 0,0000000049978254513426 ETH (0,00000119483013065248 EUR) na 1 token BNK.

Warto również wspomnieć, że w ciągu ostatniego tygodnia społeczność SpectroCoin powiększyła się o 3 675 nowych użytkowników, czyli z 903 369 do 907 044.