Wypłacono przychody netto z transakcji z 48 tygodnia

Wczoraj (3 sierpnia 2018 r.) Bankera wypłaciła posiadaczom tokenów Bankera czterdzieste ósme przychody netto z transakcji.


W zeszłym tygodniu SpectroCoin wygenerował 78 460,87  EUR przychodów netto z transakcji. 20% tej kwoty zostało rozdzielone między posiadaczy tokenów Bankera. Wyniosło to 15 692,17 EUR lub 43,9015601357112 ETH (przy obecnym kursie 357,44 EUR za 1 ETH). Całkowita liczba pozostałych pre-ICO oraz ICO tokenów BNK to 10 000 000 000 oraz 924 176 189 tokenów BNK, które zostały rozdystrybuowane do końca zeszłego tygodnia w postaci premii, nagród (za tłumaczenia, promocję itp.) oraz wynagrodzeń dla niektórych doradców. Na tokeny przydzielone zarządowi i doradcom wydano 924 176 189 tokenów BNK. W sumie wydano 10 924 176 189 tokenów BNK. Z uwagi na to, że udział w przychodach netto z transakcji jest alokowany wyłącznie na wyemitowane tokeny (a nie na łączną możliwą podaż w perspektywie długoterminowej), każdemu posiadaczowi BNK przydzielono 0,0000000040187524785546 ETH (0,00000143646288593457 EUR) na 1 token BNK.

Warto również wspomnieć, że w ciągu ostatniego tygodnia społeczność SpectroCoin powiększyła się o 3 358 nowych użytkowników, czyli z 893 649 do 897 007.