Wypłacono przychody netto z transakcji z 36 tygodnia

Dzisiaj (11 maja 2018 r.) Bankera wypłaciła posiadaczom tokenów Bankera trzydzieste szóste przychody netto z transakcji.

W zeszłym tygodniu SpectroCoin wygenerował 108 256,58 EUR przychodów netto z transakcji. 20% tej kwoty zostało rozdzielone między posiadaczy tokenów Bankera. Wyniosło to 21 651,32 EUR lub 34,92598434 ETH (przy obecnym kursie 619,92 EUR za 1 ETH). Całkowita liczba pozostałych pre-ICO oraz ICO tokenów BNK to 10 000 000 000 oraz 923 550 139 tokenów BNK, które zostały rozdystrybuowane do końca zeszłego tygodnia w postaci premii, nagród (za tłumaczenia, promocję itp.) oraz wynagrodzeń dla niektórych doradców. Na tokeny przydzielone zarządowi i doradcom wydano 923 550 139 tokenów BNK. W sumie wydano 10 923 550 139 tokenów BNK. Z uwagi na to, że udział w przychodach netto z transakcji jest alokowany wyłącznie na wyemitowane tokeny (a nie na łączną możliwą podaż w perspektywie długoterminowej), każdemu posiadaczowi BNK przydzielono 0,0000000031973107547094 ETH (0,00000198207688305948 EUR) na 1 token BNK.

Warto również wspomnieć, że w ciągu ostatniego tygodnia społeczność SpectroCoin powiększyła się o 3 612 nowych użytkowników, czyli z 853 649 do 857 261.

W tym tygodniu opublikowaliśmy także post na blogu o kodzie źródłowym tokena BNK, informacją na temat procesu jego rozwoju, a także o naszym systemie nagród za błędy, do którego możesz dołączyć testując na naszej stronie GitHub udostępniony kod. Więcej wiadomości i aktualizacji już wkrótce, więc zostańcie z nami!