Dlaczego token BNK jest wyjątkowy?

Jako zespół, zawsze przedkładamy wyniki z zakresu bezpieczeństwa oraz jakości nad pochopnymi decyzjami. Wspieranie BNK jako tokenów ERC20 zawsze było ważnym celem do osiągnięcia, jednak postanowiliśmy poświęcić temu więcej czasu i udostępnić jeszcze bardziej zaawansowaną wersję inteligentnego kontraktu Ethereum. Ten wymóg większego bezpieczeństwa oraz zaawansowaności wynika z jednej z wielu specjalnych cech naszego tokena: jego właściciele otrzymują cotygodniowe przychody netto z transakcji. Dlatego też kod źródłowy inteligentnej umowy posiada też funkcję przechowywania tygodniowych środków z przychodów netto z transakcji. Jest to jednak tylko jeden z wielu powodów, dla którego tokeny BNK są wyjątkowe i wyróżniają się spośród innych na rynku. Przyjrzyjmy się więc z bliska tokenom BNK i temu, co sprawia, że są unikatowe.

Co oznacza ERC20?

TAby wyjaśnić znaczenie terminu ERC20, najpierw musimy ponownie sobie wyjaśnić, czym jest Ethereum. Ethereum to zdecentralizowana platforma oparta na blockchain, wyposażona w funkcjonalność inteligentnych umów (inteligentne umowy to w zasadzie samowykonalne umowy cyfrowe, w których warunki umowy między stronami są zapisywane bezpośrednio w liniach kodu, np., inteligentna umowa na wynajem mieszkania może być zaprogramowana w ten sposób, aby klucz cyfrowy dostarczyć tylko po opłaceniu czynszu). Podobnie jak Bitcoin, posiada własną walutę zwaną Ether. Jednak blockchain Ethereum jest wyjątkowy, ponieważ może obsługiwać wiele różnych tokenów. Większość tokenów Ethereum jest zgodna z protokołami ERC (Ethereum Request for Comment), z których najbardziej rozpowszechnionym jest ERC20.

ERC20 definiuje standard składający się z kilku funkcji obowiązkowych, które musi wdrożyć inteligentna umowa, aby token został uznany za token ERC20 i działał na łańcuchu bloków Ethereum. Posiadanie wspólnych standardów ułatwia wymianom oraz portfelom kryptowalutowym obsługiwać tokeny ERC20, ponieważ one muszą jednorazowo wdrożyć interfejs ERC20 i po tym są w stanie obsługiwać wszystkie tokeny wspierane przez Ethereum, pod warunkiem, że tokeny będą zgodne ze standardem. Nie ma potrzeby pisania niestandardowego kodu obsługującego każdy nowy token. To sprawia, że tokeny ERC20 cieszą się dużą popularnością wśród platform transakcyjnych i portfeli kryptowalutowych i są powodem, dla którego obecnie większość inteligentnych umów jest zgodna z ERC20. Jednak standard ERC20 nie jest doskonały. W związku z tym, całkiem niedawno, przedstawiono nowy i ulepszony standard tokenów Ethereum, zwany ERC223.

ERC20 kontra ERC223: na czym polega różnica?

ERC223 obsługuje wszystkie funkcje ERC20, co oznacza, że usługi działające wraz z tokenami ERC20 będą poprawnie działać również z tokenami ERC223. Równocześnie jednak standard ERC223 rozwiązuje główną wadę standardu ERC20. Obsługuje przykładowo funkcję odrzucania transakcji wysyłanych na losowe adresy kontraktów, więc Twoje fundusze nie zostaną utracone, jeśli przez przypadek wysłałeś transakcję na niewłaściwy adres.

Nad kodem źródłowym BNK pracowaliśmy już przed ICO, ale lepiej poznając zalety nowszego i bezpieczniejszego standardu ERC223, zdecydowaliśmy się go dostosować do tokenów BNK. Dzięki temu nasze tokeny będą obsługiwane we wszystkich serwisach z tokenami ERC20, a użytkownicy będą mogli się cieszyć dodatkowymi funkcjami standardu.

Kraina bez przebaczenia

Co roku szeroka gama ICO wypuszcza setki nowych rodzajów tokenów opartych na Ethereum. Większość z tych tokenów wygląda dziwnie znajomo i nie oferuje żadnej funkcjonalności, z wyjątkiem tego, że umożliwiają one tzw. „crowdsale”. Dodatkowo często idą na skróty, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Nasz zespół bezpieczeństwo traktuje jako najwyższy priorytet. Aby zrozumieć, dlaczego bezpieczeństwo jest tak ważne, jeśli chodzi o inteligentne umowy i złożoność zabezpieczenia inteligentnej umowy, konieczne jest przede wszystkim poznanie pewnych podstawowych elementów inteligentnych umów Ethereum.

Zacznijmy od procesu tworzenia umowy. Aby stworzyć nową inteligentną umowę, najpierw musimy opracować kod źródłowy. Po przygotowaniu kodu źródłowego jest wysyłana transakcja, a inteligentnej umowie przypisywany jest adres. W ten sposób otrzymujemy inteligentny kontrakt, który naszemu tokenowi pozwoli w pełni funkcjonować na łańcuchu bloków Ethereum. Jednak tutaj zaczynają się komplikacje. Większość (jeśli nie wszystkie) projektów oprogramowania wymagają nieustannych aktualizacji, ulepszeń i poprawek. Umowy Ethereum nie stanowią wyjątku, lecz obecnie nie ma możliwości zaktualizowania umowy Ethereum bez tworzenia nowej – a utworzenie nowej oznacza, że ​​przypisany jest jej nowy (inny) adres. Pozostaje więc jedyne rozwiązanie – uzyskanie poprawnego kodu za pierwszym razem. Jeśli w kodzie źródłowym pozostaną jakiekolwiek błędy bezpieczeństwa, a luka w zabezpieczeniach zostanie wykorzystana, może z tego wyniknąć wiele problemów. Na przykład taki atak może spowodować wyczerpanie wszystkich funduszy z umowy. Dlatego przed wdrożeniem kontraktu tokena potrzeba było tyle wysiłku i czasu na doskonałe jego opracowanie.

Co więcej, inteligentna umowa BNK różni się od inteligentnych umów innych tokenów, a za tym stoi ważny powód. Każdego tygodnia Bankera płaci prowizje posiadaczom tokenów BNK – co stanowi 20% przychodów netto z transakcji Bankera i SpectroCoin. Jeśli po uruchomieniu tokenów BNK ERC223 posiadacze tokenów BNK zdecydują się wycofać swoje BNK ze swoich portfeli SpectroCoin, będą mogli ubiegać się o tygodniową prowizję za pośrednictwem inteligentnego kontraktu Ethereum. Oznacza to, że w przeciwieństwie do większości innych umów tokenów ERC, inteligentna umowa BNK musi być zaprojektowana tak, aby możliwe było przechowywanie Etheru. Ponieważ umowa będzie zawierać tygodniowe fundusze prowizyjne, zapewnienie bezpieczeństwa umowy jest niezbędne.

Nagroda za błąd w kodzie źródłowym Bankersa

Aby upewnić się, że w inteligentnej umowie BNK nie pominięto luk bezpieczeństwa, umowa została poddana audytowi przez zewnętrzną grupę ekspertów. Eksperci nie znaleźli żadnych luk w umowie inteligentnej BNK. Dodatkowo został przeprowadzony prywatny audyt przez nasz własny zespół IT w celu wdrożenia ulepszeń, które zostały zasugerowane podczas wstępnego audytu.

Teraz, gdy ten etap już został zakończony, testowanie inteligentnej umowy jest publicznie dostępne naszym kontrybutorom. Aby przetestować kod źródłowy BNK, ogłaszamy konkurs. Aby wziąć w nim udział, wystarczy odwiedzić naszą stronę GitHub, na której opublikowaliśmy kod źródłowy tokena BNK. Jeśli znajdziesz potencjalne ryzyko lub problem w kodzie, zgłoś to na adres [email protected] lub prześlij problem na GitHub. Członkowie społeczności, którzy zidentyfikują i poinformują nas o błędach, otrzymają nagrody pieniężne.

Co dalej z Bankera?

Pracujemy także nad wdrożeniem funkcji wypłat i wpłat tokenów na SpectroCoin. Tak więc, po sfinalizowaniu końcowej wersji kodu źródłowego BNK, posiadacze BNK będą mogli wypłacać swoje tokeny do kompatybilnych portfeli ERC20 i ERC223, wpłacać je do SpectroCoin lub uzyskiwać tygodniowe przychody netto z transakcji za pośrednictwem inteligentnej umowy Ethereum. Jednak posiadacze tokenów, którzy mają niewielkie kwoty BNK, aby je wypłacić, będą musieli poczekać, zanim zbiorą więcej tygodniowych przychodów netto z transakcji. Ponieważ tokeny ERC223 używają eteru do “gazu”, by wysyłać transakcje, dlatego wypłacanie niewielkich kwot tygodniowej prowizji nie jest ekonomicznie opłacalne. Użytkownicy, którzy zdecydują się zachować swoje tokeny BNK w SpectroCoin, będą co tydzień otrzymywać fundusze do swoich portfeli Ethereum w SpectroCoin.

Po uruchomieniu kodu źródłowego ERC223, tokeny BNK trafią również na giełdy kryptowalutowe, w tym HitBTC, SpectroCoin i wymianę Bankera. Więcej informacji na temat wymiany i kolejnych kroków Bankera można znaleźć na naszym blogu.

Gdy kod źródłowy ERC223 zostanie sfinalizowany i trafi na giełdy, nasz zespół IT przeniesie swoje skupienie na obsługę tokenów BNK jako mozaiki NEM. Dzięki temu nasi posiadacze tokenów będą mogli wybrać, czy chcą zachować swoje BNK w portfelach kompatybilnych z ERC20/ERC223 lub mozaiki NEM. W ten sposób będą mogli zdecydować, czy chcą otrzymywać tygodniową prowizję w ETH czy XEM. Jednak posiadacze tokenów muszą wcześniej wybrać preferowany blockchain, ponieważ po przeniesieniu swoich tokenów do portfeli kompatybilnych z ERC20/ERC223, tokeny zostaną rozpoznane jako wymienione na blockchainie Ethereum, a posiadacze BNK potem nie będą mogli przełączyć się na blockchain NEM.

Pamiętaj, aby podczas tej ekscytującej podróży śledzić nas na naszych kanałach społecznościowych. Niedługo powrócimy z aktualizacjami!