Wypłacono przychody netto z transakcji z 22 tygodnia

Dzisiaj (31 stycznia 2018 r.) Bankera wypłaciła posiadaczom tokenów Bankera dwudzieste drugie przychody netto z transakcji.

W zeszłym tygodniu SpectroCoin wygenerował 178 779,89 EUR przychodów netto z transakcji. 20% tej kwoty zostało rozdzielone między posiadaczy tokenów Bankera. Wyniosło to 35 755,98 EUR lub 41,36077594 (przy obecnym kursie 864,49 EUR za 1 ETH). Całkowita liczba pozostałych pre-ICO oraz ICO tokenów BNK to 5 991 901 364 oraz 457 959 001 tokenów BNK, które zostały rozdystrybuowane do końca zeszłego tygodnia w postaci premii, nagród (za tłumaczenia, promocję itp.) oraz wynagrodzeń dla niektórych doradców. Na tokeny przydzielone zarządowi i doradcom wydano 457 959 001 tokenów BNK. W sumie wydano 6 449 860 365 tokenów BNK. Z uwagi na to, że udział w przychodach netto z transakcji jest alokowany wyłącznie na wyemitowane tokeny (a nie na łączną możliwą podaż w perspektywie długoterminowej), każdemu posiadaczowi BNK przydzielono 0,0000000064126622279973 ETH (0,0000055436823694814 EUR) na 1 tokena BNK.

Ten udział w przychodach wynosi 0,000292 EUR zysku rocznego na 1 BNK. Jest to równe 2,92% zyskowi rocznemu, biorąc pod uwagę cenę pre-ICO wynoszącą 0,01 EUR, 1,71% zyskowi rocznemu przy początkowej cenie ICO wynoszącej 0,017 EUR, 1,61%, biorąc pod uwagę cenę ICO wynoszącą 0,018 EUR, 1,53%, biorąc pod uwagę cenę ICO wynoszącą 0,019 EUR i 1,45%, biorąc pod uwagę obecną cenę ICO w wysokości 0,020 EUR.

Niższe przychody netto z transakcji w ubiegłym tygodniu spowodowane były tymczasową usterką u naszego agenta rozliczeniowego, co spowodowało zatrzymanie przetwarzania kart debetowych i kredytowych na 4 dni. Ponadto giełda NEM została zawieszona z powodu problemów z siecią NEM i będzie w pełni funkcjonowała po naprawieniu tych problemów. Przychody netto z transakcji zmieniają się w zależności od kursów wymiany kryptowalut, ponieważ niższe ceny kryptowalut oznaczają, że nasi klienci wymieniają mniejsze ilości na euro, np. jeśli jeden BTC kosztuje 20 000 EUR, marża 1% dałaby nam 200 EUR; jeżeli jeden BTC kosztuje tylko 10 000 EUR, marża 1% dałaby nam tylko 100 EUR.

Warto również wspomnieć, że w ciągu ostatniego tygodnia społeczność SpectroCoin powiększyła się o 32 468 nowych użytkowników, czyli z 706 280 do 738 748.

Tokenów jeszcze zostało, więc nie przegap okazji nabyć swoje własne Bankersy (BNK) na SpectroCoin!