Wypłacono przychody netto z transakcji z 21 tygodnia

Dzisiaj (24 stycznia 2018 r.) Bankera wypłaciła posiadaczom tokenów Bankera dwudzieste pierwsze przychody netto z transakcji.

W zeszłym tygodniu SpectroCoin wygenerował 327 725,66 EUR przy-chodów netto z transakcji. 20% tej kwoty zostało rozdzielone między posiadaczy tokenów Bankera. Wyniosło to 65 545,13 EUR lub 80,58860665 ETH (przy obecnym kursie 813,33 EUR za 1 ETH). Całkowita liczba pozostałych pre-ICO oraz ICO tokenów BNK to 5 178 043 400 oraz 454 832 261 tokenów BNK, które zostały rozdystrybuowane do końca zeszłego tygodnia w postaci premii, nagród (za tłumaczenia, promocję itp.) oraz wynagrodzeń dla niektórych doradców. Na tokeny przydzielone zarządowi i doradcom wydano 454 832 261 tokenów BNK. W sumie wydano 5 632 875 661 tokenów BNK. Z uwagi na to, że udział w przychodach netto z transakcji jest alokowany wyłącznie na wyemitowane tokeny (a nie na łączną możliwą podaż w perspektywie długoterminowej), każdemu posiadaczowi BNK przydzielono 0,0000000143068 ETH (0,0000116362 EUR) na 1 tokena BNK.

Ten udział w przychodach wynosi 0,000623 EUR zysku rocznego na 1 BNK. Jest to równe 6,23% zyskowi rocznemu, biorąc pod uwagę cenę pre-ICO wynoszącą 0,01 EUR, 3,62% zyskowi rocznemu przy początkowej cenie ICO wynoszącej 0,017 EUR, 3,42%, biorąc pod uwagę cenę ICO wynoszącą 0,018 EUR, 3,23%, biorąc pod uwagę cenę ICO wynoszącą 0,019 EUR.

Warto również wspomnieć, że w ciągu ostatniego tygodnia społeczność SpectroCoin powiększyła się o 27 959 nowych użytkowników, czyli z 678 321 do 706 280.

Tokenów jeszcze zostało, więc nie przegap okazji nabyć swoje własne Bankersy (BNK) na SpectroCoin!