Wypłacono przychody netto z transakcji z 20 tygodnia

Wczoraj (17 stycznia 2018 r.) Bankera wypłaciła posiadaczom tokenów Bankera dwudzieste przychody netto z transakcji.

W zeszłym tygodniu SpectroCoin wygenerował 384 286,76 EUR przy-chodów netto z transakcji. 20% tej kwoty zostało rozdzielone między posiadaczy tokenów Bankera. Wyniosło to 76 857,35 EUR lub 102,4710047 ETH (przy obecnym kursie 750,04 EUR za 1 ETH). Całkowita liczba pozostałych pre-ICO oraz ICO tokenów BNK to 4 778 855 939 oraz 452 829 891 tokenów BNK, które zostały rozdystrybuowane do końca zeszłego tygodnia w postaci premii, nagród (za tłumaczenia, promocję itp.) oraz wynagrodzeń dla niektórych doradców. Na tokeny przydzielone zarządowi i doradcom wydano 452 829 891 tokenów BNK. W sumie wydano 5 231 685 830 tokenów BNK. Z uwagi na to, że udział w przychodach netto z transakcji jest alokowany wyłącznie na wyemitowane tokeny (a nie na łączną możliwą podaż w perspektywie długoterminowej), każdemu posiadaczowi BNK przydzielono 0,0000000195866 ETH (0,0000146907 EUR) na 1 tokena BNK.

Ten udział w przychodach wynosi 0,000793 EUR zysku rocznego na 1 BNK. Jest to równe 7,93% zyskowi rocznemu, biorąc pod uwagę cenę pre-ICO wynoszącą 0,01 EUR, 4,59% zyskowi rocznemu przy początkowej cenie ICO wynoszącej 0,017 EUR, 4,33%, biorąc pod uwagę cenę ICO wynoszącą 0,018 EUR, 4,10%, biorąc pod uwagę cenę ICO wynoszącą 0,019 EUR.

Warto również wspomnieć, że w ciągu ostatniego tygodnia społeczność SpectroCoin powiększyła się o 39 247 nowych użytkowników, czyli z 639 074 do 678 321.

Tokenów jeszcze zostało, więc nie przegap okazji nabyć swoje własne Bankersy (BNK) na SpectroCoin!