Wypłacono przychody netto z transakcji z 18 tygodnia

Wczoraj (3 stycznia 2018 r.) Bankera wypłaciła posiadaczom tokenów Bankera osiemnaste przychody netto z transakcji.

W zeszłym tygodniu SpectroCoin wygenerował 348 529,41 EUR przychodów netto z transakcji. 20% tej kwoty zostało rozdzielone między posiadaczy tokenów Bankera. Wyniosło to 69 705,88 EUR lub 96,31 ETH (przy obecnym kursie 723,78 EUR za 1 ETH). Całkowita liczba pozostałych pre-ICO oraz ICO tokenów BNK to 3 613 557 827 oraz 452 624 910 tokenów BNK, które zostały rozdystrybuowane do końca zeszłego tygodnia w postaci premii, nagród (za tłumaczenia, promocję itp.) oraz wynagrodzeń dla niektórych doradców. Na tokeny przydzielone zarządowi i doradcom wydano 452 624 910 tokenów BNK. W sumie wydano 4 066 182 737 tokenów BNK. Z uwagi na to, że udział w przychodach netto z transakcji jest alokowany wyłącznie na wyemitowane tokeny (a nie na łączną możliwą podaż w perspektywie długoterminowej), każdemu posiadaczowi BNK przydzielono 0,0000000236851 ETH (0,0000171428 EUR) na 1 tokena BNK.

Ten udział w przychodach wynosi 0,00093153238 EUR zysku rocznego na 1 BNK. Jest to równe 9,32% zyskowi rocznemu, biorąc pod uwagę cenę pre-ICO wynoszącą 0,01 EUR, 5,38% zyskowi rocznemu przy początkowej cenie ICO wynoszącej 0,017 EUR oraz 5,07% biorąc pod uwagę cenę ICO wynoszącą 0,018 EUR.

Warto również wspomnieć, że w ciągu ostatniego tygodnia społeczność SpectroCoin powiększyła się o 23 126 nowych użytkowników, czyli z 579 101 do 602 227, przekraczając liczbę 600 000 klientów.

Tokenów jeszcze zostało, więc nie przegap okazji nabyć swoje własne Bankersy (BNK) na SpectroCoin!