Wypłacono przychody netto z transakcji z 17 tygodnia

Dzisiaj (27 grudnia 2017 r.) Bankera wypłaciła posiadaczom tokenów Bankera siedemnaste przychody netto z transakcji.

W zeszłym tygodniu SpectroCoin wygenerował 572 003,2813 EUR  przycho-dów netto z transakcji. 20% tej kwoty zostało rozdzielone między posiadaczy tokenów Bankera. Wyniosło to 114 400,66 EUR lub 190,46 ETH (przy obecnym kursie 600,66 EUR za 1 ETH). Całkowita liczba pozostałych pre-ICO oraz ICO tokenów BNK to 3 299 666 394 oraz 452 594 910 tokenów BNK, które zostały rozdystrybuowane do końca zeszłego tygodnia w postaci premii, nagród (za tłumaczenia, promocję itp.) oraz wynagrodzeń dla niektórych doradców. Na tokeny przydzielone zarządowi i doradcom wydano 452 594 910 tokenów BNK. W sumie wydano 3 752 261 304 tokenów BNK. Z uwagi na to, że udział w przychodach netto z transakcji jest alokowany wyłącznie na wyemitowane tokeny (a nie na łączną możliwą podaż w perspektywie długoterminowej), każdemu posiadaczowi BNK przydzielono 0,0000000507583 ETH (0,0000304885 EUR) na 1 tokena BNK.

Biorąc pod uwagę początkową cenę ICO wynoszącą 0,017 EUR, ten udział w przychodach jest równy 9,77% zysku rocznego (0,00097654117 EUR za 1 BNK). Jeśli porównamy udział w przychodach z ceną pre-ICO, która wynosiła 0,01 EUR, zysk roczny wyniesie 17,15% (0,00171516171 EUR za 1 BNK).

Warto również wspomnieć, że w ciągu ostatniego tygodnia społeczność SpectroCoin powiększyła się o 26 707 nowych użytkowników, czyli z 552 394 do 579 101.

Bankera ICO jest nadal aktywne, więc nie przegap okazji nabyć swoje własne Bankersy (BNK) na SpectroCoin!