Wypłacono przychody netto z transakcji z 10 tygodnia

Dzisiaj (14 listopada 2017 r.) Bankera wypłaciła posiadaczom tokenów Bankera dziesiąte przychody netto z transakcji.

W zeszłym tygodniu SpectroCoin wygenerował 97 881,52 EUR przychodów netto z transakcji. 20% tej kwoty zostało rozdzielone między posiadaczy tokenów Bankera. Wyniosło to 19 576,31 EUR lub 74,85 ETH (przy obecnym kursie 261,53 EUR za 1 ETH). Całkowita liczba pozostałych pre-ICO oraz ICO tokenów BNK to 2 500 000 000 oraz 428 831 452 tokenów BNK, które zostały rozdystrybuowane do końca zeszłego tygodnia w postaci premii, nagród (za tłumaczenia, promocję itp.) oraz wynagrodzeń dla niektórych doradców. Na tokeny przydzielone zarządowi i doradcom wydano 450 831 452 tokenów BNK. W sumie wydano 2 928 831 452 tokenów BNK. Z uwagi na to, że udział w przychodach netto z transakcji jest alokowany wyłącznie na wyemitowane tokeny (a nie na łączną możliwą podaż w perspektywie długoterminowej), każdemu posiadaczowi BNK przydzielono 0,0000000255572911844103 ETH (0,00000668399836345883 EUR) na 1 tokena BNK.

Ten udział w przychodach jest równy 3,5355847% zysku rocznego (0,00035355847 EUR za 1 BNK).

Warto również wspomnieć, że w ciągu ostatniego tygodnia społeczność SpectroCoin powiększyła się o 10 147 nowych użytkowników, czyli z 430 189 do 440 336.