Wypłacono przychody netto z transakcji z 9 tygodnia

Wczoraj (31 października 2017 r.) Bankera wypłaciła posiadaczom tokenów Bankera dziewiąte przychody netto z transakcji.

W zeszłym tygodniu SpectroCoin wygenerował 93 968,91 EUR przychodów netto z transakcji. 20% tej kwoty zostało rozdzielone między posiadaczy tokenów Bankera. Wyniosło to 18 793,78 EUR lub 71,40 ETH (przy obecnym kursie 263,23 EUR za 1 ETH). Całkowita liczba pozostałych pre-ICO oraz ICO tokenów BNK to 2 500 000 000 oraz 421 771 740 tokenów BNK, które zostały rozdystrybuowane do końca zeszłego tygodnia w postaci premii, nagród (za tłumaczenia, promocję itp.) oraz wynagrodzeń dla niektórych doradców. Na tokeny przydzielone zarządowi i doradcom wydano 421 771 740 tokenów BNK. W sumie wydano 2 921 771 740 tokenów BNK. Z uwagi na to, że udział w przychodach netto z transakcji jest alokowany wyłącznie na wyemitowane tokeny (a nie na łączną możliwą podaż w perspektywie długoterminowej), każdemu posiadaczowi BNK przydzielono 0,0000000244361340137107 ETH (0,00000643232355642907 EUR) na 1 tokena BNK.

Ten udział w przychodach jest równy 3,400264% zysku rocznego (0,0003400264 EUR za 1 BNK).

Warto również wspomnieć, że w ciągu ostatniego tygodnia społeczność SpectroCoin powiększyła się o 10 043 nowych użytkowników, czyli z 420 146 do 430 189.