Wypłacono przychody netto z transakcji z 6 tygodnia

Wczoraj (11 października 2017 r.) Bankera wypłaciła posiadaczom tokenów Bankera szóśte przychody netto z transakcji.

W zeszłym tygodniu SpectroCoin wygenerował 61 495,27 EUR przychodów netto z transakcji. 20% tej kwoty zostało rozdzielone między posiadaczy tokenów Bankera. Wyniosło to 12 299,05 EUR lub 48,04 ETH (przy obecnym kursie 256,04 EUR za 1 ETH). Całkowita liczba pozostałych pre-ICO oraz ICO tokenów BNK to 2 500 000 000 oraz 418 559 520 tokenów BNK, które zostały rozdystrybuowane do końca zeszłego tygodnia w postaci premii, nagród (za tłumaczenia, promocję itp.) oraz wynagrodzeń dla niektórych doradców. Na tokeny przydzielone zarządowi i doradcom wydano 418 559 520 tokenów BNK. W sumie wydano 2 918 559 520 tokenów BNK. Z uwagi na to, że udział w przychodach netto z transakcji jest alokowany wyłącznie na wyemitowane tokeny (a nie na łączną możliwą podaż w perspektywie długoterminowej), każdemu posiadaczowi BNK przydzielono 0,000000016458691619174 ETH (0,00000421408340217332 EUR) na 1 tokena BNK.

Ten udział w przychodach jest równy 2,215037% zysku rocznego (0,0002215037 EUR za 1 BNK).

Warto również wspomnieć, że w ciągu ostatniego tygodnia społeczność SpectroCoin powiększyła się o 8 344 nowych użytkowników, czyli z 393 137 do 401 481 i przekroczyła liczbę 400 000 klientów.