Wypłacono przychody netto z transakcji z 5 tygodnia

Wczoraj (3 października 2017 r.) Bankera wypłaciła posiadaczom tokenów Bankera piąte przychody netto z transakcji.

W zeszłym tygodniu SpectroCoin wygenerował 53 860,43 EUR przychodów netto z transakcji. 20% tej kwoty zostało rozdzielone między posiadaczy tokenów Bankera. Wyniosło to 10 772,09 EUR lub 43,19 ETH (przy obecnym kursie 249,40 EUR za 1 ETH). Całkowita liczba pozostałych pre-ICO oraz ICO tokenów BNK to 2 500 000 000 oraz 401 559 520 tokenów BNK, które zostały rozdystrybuowane do końca zeszłego tygodnia w postaci premii, nagród (za tłumaczenia, promocję itp.) oraz wynagrodzeń dla niektórych doradców. Na tokeny przydzielone zarządowi i doradcom wydano 401 559 520 tokenów BNK. W sumie wydano 2 901 559 520 tokenów BNK. Z uwagi na to, że udział w przychodach netto z transakcji jest alokowany wyłącznie na wyemitowane tokeny (a nie na łączną możliwą podaż w perspektywie długoterminowej), każdemu posiadaczowi BNK przydzielono 0,0000000148857887751358 ETH (0,00000371251572051886 EUR)  na 1 tokena BNK.

Ten udział w przychodach jest równy 1,9488977% zysku rocznego (0,00019488977 EUR za 1 BNK).

Warto również wspomnieć, że w ciągu ostatniego tygodnia społeczność SpectroCoin powiększyła się o 8 527 nowych użytkowników, czyli z 384 610 do 393 137.