Wypłacono przychody netto z transakcji z 1 tygodnia

Wczoraj (5 września 2017 r.) Bankera wypłaciła posiadaczom tokenów Bankera pierwsze przychody netto z transakcji. Na początku pre-ICO, ze względu na duży popyt, mieliśmy problemy techniczne ze SpectroCoin. Dlatego zdecydowaliśmy się wypłacić 100% przychodów netto z transakcji SpectroCoin posiadaczom tokenów Bankera, zamiast zwykłych 20%.

W zeszłym tygodniu SpectroCoin wygenerował 85 219,66 EUR przychodów netto z transakcji. 20% tej kwoty zostało rozdzielone między posiadaczy tokenów Bankera. Wyniosło to 19 343,14 EUR lub 333,13 ETH (przy obecnym kursie 254,29 EUR za 1 ETH). Całkowita liczba sprzedancyh podczas pre-ICO tokenów BNK to 1 911 843 761. Pod koniec tygodnia 57 031 859 tokenów BNK zostało rozdystrybuowane w postaci premii, nagród (za tłumaczenia, promocję itp.) oraz wynagrodzeń dla niektórych doradców. Na tokeny przydzielone zarządowi i doradcom wydano 57 031 859 tokenów BNK. W sumie wydano 1 968 875 620 tokenów BNK. Z uwagi na to, że udział w przychodach netto z transakcji jest alokowany wyłącznie na wyemitowane tokeny (a nie na łączną możliwą podaż w perspektywie długoterminowej), każdemu posiadaczowi BNK przydzielono przydzielono 0,000000170212815659507 ETH (0,0000432834168940561 EUR) na 1 tokena BNK.

Ten udział w przychodach jest równy 22,51% zysku rocznego (0,002250738 EUR za 1 BNK). Gdyby jednak Bankera wypłaciła udział w przychodach z transakcji netto w wysokości 20%, zysk roczny wynosiłby 4,50% (0,00045015 EUR za 1 BNK).

Warto również wspomnieć, że w ciągu ostatniego tygodnia społeczność SpectroCoin powiększyła się o 20 876 nowych użytkowników, czyli z 325 840 do 346 716 i na początku tego tygodnia już przekroczyła liczbę 350 000 klientów.

Ważne jest, aby wyjaśnić, że udział w przychodach z transakcji netto zostanie przydzielony wyłącznie na wydane tokeny BNK. Tak więc po pre-ICO pojawi się 2,5 miliarda BNK i część BNK wydanych zarządzcom i doradcom (najprawdopodobniej około 150 milionów BNK). Po ICO liczba wydanych tokenów BNK będzie wynosić od 10 do 11 miliardów. Innymi słowy, w krótkim okresie udział w przychodach z transakcji netto nie zostanie osłabiony przez tokeny inne niż ICO. Na przykład, 30% tokenów przydzielonych SCO (oferta monet wtórnych) zostanie wydanych tylko w cenie 0,1 EUR lub wyższej. 5% tokenów przydzielonych doradcom i 25% tokenów przeznaczonych dla zarządców zostanie rozdzielone na okres 10 lat.

Premie za polecenia, nagrody i promocję są wypłacane z tokenów przydzielonych zarządcom. Część z nich została przydzielona dla zespołu podstawowego, ​​aby pomóc osiągnąć długoterminowe cele Bankera.