Wypłacono przychody netto z transakcji z 73 tygodnia

Dzisiaj (28 stycznia 2019 r.) Bankera wypłaciła posiadaczom tokenów Bankera siedemdziesiąte trzecie przychody netto z transakcji.


W zeszłym tygodniu temu SpectroCoin oraz Bankera Exchange wygenerowali 22 177,3605 EUR przychodów netto z transakcji. 20% tej kwoty zostało rozdzielone między posiadaczy tokenów Bankera. Wyniosło to 4435,4721 EUR lub 47,857920804484 ETH (przy obecnym kursie 92,68 EUR za 1 ETH). Całkowita liczba pozostałych pre-ICO oraz ICO tokenów BNK to 10 000 000 000 oraz 924 176 189 tokenów BNK, które zostały rozdystrybuowane do końca zeszłego tygodnia w postaci premii, nagród (za tłumaczenia, promocję itp.) oraz wynagrodzeń dla niektórych doradców. Na tokeny przydzielone zarządowi i doradcom wydano 924 176 189 tokenów BNK. W sumie wydano 10 924 176 189 tokenów BNK. Z uwagi na to, że udział w przychodach netto z transakcji jest alokowany wyłącznie na wyemitowane tokeny (a nie na łączną możliwą podaż w perspektywie długoterminowej), każdemu posiadaczowi BNK przydzielono 0,0000000043809180643456 ETH (0,0000004060234862035490 EUR) na 1 token BNK.