Wypłacono przychody netto z transakcji z 71 tygodnia

Dzisiaj (14 stycznia 2019 r.) Bankera wypłaciła posiadaczom tokenów Bankera siedemdziesiąte pierwsze przychody netto z transakcji.


W zeszłym tygodniu temu SpectroCoin wygenerował 23 191,66156 EUR przychodów netto z transakcji. 20% tej kwoty zostało rozdzielone między posiadaczy tokenów Bankera. Wyniosło to 4638,332312 EUR lub 45,6663612456351 ETH (przy obecnym kursie 101,57 EUR za 1 ETH). Część akcji – 5,03698406280677 ETH została wypłacona na inteligentny kontrakt BNK. Całkowita liczba pozostałych pre-ICO oraz ICO tokenów BNK to 10 000 000 000 oraz 924 176 189 tokenów BNK, które zostały rozdystrybuowane do końca zeszłego tygodnia w postaci premii, nagród (za tłumaczenia, promocję itp.) oraz wynagrodzeń dla niektórych doradców. Na tokeny przydzielone zarządowi i doradcom wydano 924 176 189 tokenów BNK. W sumie wydano 10 924 176 189 tokenów BNK. Z uwagi na to, że udział w przychodach netto z transakcji jest alokowany wyłącznie na wyemitowane tokeny (a nie na łączną możliwą podaż w perspektywie długoterminowej), każdemu posiadaczowi BNK przydzielono 0,0000000041803025194356 ETH (0,0000004245933268990740 EUR) na 1 token BNK.