Wypłacono przychody netto z transakcji z 69 tygodnia

Dzisiaj (28 grudnia 2018 r.) Bankera wypłaciła posiadaczom tokenów Bankera sześćdziesiąte dziewiąte przychody netto z transakcji.


W zeszłym tygodniu SpectroCoin wygenerował 97 918,28 EUR przychodów netto z transakcji. 20% tej kwoty zostało rozdzielone między posiadaczy tokenów Bankera. Wyniosło to 19 583,66 EUR lub 179,567715204924 ETH (przy obecnym kursie 109,06 EUR za 1 ETH). Całkowita liczba pozostałych pre-ICO oraz ICO tokenów BNK to 10 000 000 000 oraz 924 176 189 tokenów BNK, które zostały rozdystrybuowane do końca zeszłego tygodnia w postaci premii, nagród (za tłumaczenia, promocję itp.) oraz wynagrodzeń dla niektórych doradców. Na tokeny przydzielone zarządowi i doradcom wydano 924 176 189 tokenów BNK. W sumie wydano 10 924 176 189 tokenów BNK. Z uwagi na to, że udział w przychodach netto z transakcji jest alokowany wyłącznie na wyemitowane tokeny (a nie na łączną możliwą podaż w perspektywie długoterminowej), każdemu posiadaczowi BNK przydzielono 0,0000000164376436353835 ETH (0,000001792689418749300 EUR) na 1 token BNK.

Należy również wspomnieć, że od tego tygodnia wszyscy użytkownicy, którzy utrzymają swoje BNK na giełdzie Bankera, otrzymają cotygodniowy udział w przychodach z transakcji netto do swoich portfeli ETH na giełdzie Bankera.