Wypłacono przychody netto z transakcji z 66 tygodnia

Dzisiaj (5 grudnia 2018 r.) Bankera wypłaciła posiadaczom tokenów Bankera sześćdziesiąte szóste przychody netto z transakcji.


W zeszłym tygodniu SpectroCoin wygenerował 31 381,73 EUR przychodów netto z transakcji. 20% tej kwoty zostało rozdzielone między posiadaczy tokenów Bankera. Wyniosło to 6 276,35 EUR lub 65,7071461231177 ETH (przy obecnym kursie 95,52 EUR za 1 ETH). Całkowita liczba pozostałych pre-ICO oraz ICO tokenów BNK to 10 000 000 000 oraz 924 176 189 tokenów BNK, które zostały rozdystrybuowane do końca zeszłego tygodnia w postaci premii, nagród (za tłumaczenia, promocję itp.) oraz wynagrodzeń dla niektórych doradców. Na tokeny przydzielone zarządowi i doradcom wydano 924 176 189 tokenów BNK. W sumie wydano 10 924 176 189 tokenów BNK. Z uwagi na to, że udział w przychodach netto z transakcji jest alokowany wyłącznie na wyemitowane tokeny (a nie na łączną możliwą podaż w perspektywie długoterminowej), każdemu posiadaczowi BNK przydzielono 0,0000000060148376395907 ETH (0,0000005745372913337030 EUR) na 1 token BNK.