Wypłacono przychody netto z transakcji z 55 tygodnia

Wczoraj (22 września 2018 r.) Bankera wypłaciła posiadaczom tokenów Bankera pięćdziesiąte piąte przychody netto z transakcji.


W zeszłym tygodniu SpectroCoin wygenerował 41 250,36 EUR przychodów netto z transakcji. 20% tej kwoty zostało rozdzielone między posiadaczy tokenów Bankera. Wyniosło to 8 250,07 EUR lub 39,0129631349638 ETH (przy obecnym kursie 211,47 EUR za 1 ETH). Całkowita liczba pozostałych pre-ICO oraz ICO tokenów BNK to 10 000 000 000 oraz 924 176 189 tokenów BNK, które zostały rozdystrybuowane do końca zeszłego tygodnia w postaci premii, nagród (za tłumaczenia, promocję itp.) oraz wynagrodzeń dla niektórych doradców. Na tokeny przydzielone zarządowi i doradcom wydano 924 176 189 tokenów BNK. W sumie wydano 10 924 176 189 tokenów BNK. Z uwagi na to, że udział w przychodach netto z transakcji jest alokowany wyłącznie na wyemitowane tokeny (a nie na łączną możliwą podaż w perspektywie długoterminowej), każdemu posiadaczowi BNK przydzielono 0,0000000035712499011365 ETH (0,000000755212216593333 EUR) na 1 token BNK.