Wypłacono przychody netto z transakcji z 49 tygodnia

Wczoraj (10 sierpnia 2018 r.) Bankera wypłaciła posiadaczom tokenów Bankera czterdzieste dziewiąte przychody netto z transakcji.


W zeszłym tygodniu SpectroCoin wygenerował 58 044,95 EUR przychodów netto z transakcji. 20% tej kwoty zostało rozdzielone między posiadaczy tokenów Bankera. Wyniosło to 11 608,99 EUR lub 37,1273848366176 ETH (przy obecnym kursie 312,68 EUR za 1 ETH). Całkowita liczba pozostałych pre-ICO oraz ICO tokenów BNK to 10 000 000 000 oraz 924 176 189 tokenów BNK, które zostały rozdystrybuowane do końca zeszłego tygodnia w postaci premii, nagród (za tłumaczenia, promocję itp.) oraz wynagrodzeń dla niektórych doradców. Na tokeny przydzielone zarządowi i doradcom wydano 924 176 189 tokenów BNK. W sumie wydano 10 924 176 189 tokenów BNK. Z uwagi na to, że udział w przychodach netto z transakcji jest alokowany wyłącznie na wyemitowane tokeny (a nie na łączną możliwą podaż w perspektywie długoterminowej), każdemu posiadaczowi BNK przydzielono 0,0000000033986439063481 ETH (0,00000106268797663692 EUR) na 1 token BNK.

Warto również wspomnieć, że w ciągu ostatniego tygodnia społeczność SpectroCoin powiększyła się o 3 224 nowych użytkowników, czyli z 897 007 do 900 231.