Wypłacono przychody netto z transakcji z 46 tygodnia

Wczoraj (20 lipca 2018 r.) Bankera wypłaciła posiadaczom tokenów Bankera czterdzieste szóste przychody netto z transakcji.


W zeszłym tygodniu SpectroCoin wygenerował 51 351,11 EUR przychodów netto z transakcji. 20% tej kwoty zostało rozdzielone między posiadaczy tokenów Bankera. Wyniosło to 10 270,22 EUR lub 25,4490585261172 ETH (przy obecnym kursie 403,56 EUR za 1 ETH). Całkowita liczba pozostałych pre-ICO oraz ICO tokenów BNK to 10 000 000 000 oraz 924 176 189 tokenów BNK, które zostały rozdystrybuowane do końca zeszłego tygodnia w postaci premii, nagród (za tłumaczenia, promocję itp.) oraz wynagrodzeń dla niektórych doradców. Na tokeny przydzielone zarządowi i doradcom wydano 924 176 189 tokenów BNK. W sumie wydano 10 924 176 189 tokenów BNK. Z uwagi na to, że udział w przychodach netto z transakcji jest alokowany wyłącznie na wyemitowane tokeny (a nie na łączną możliwą podaż w perspektywie długoterminowej), każdemu posiadaczowi BNK przydzielono 0,000000002329608941289 ETH (0,000000940136984346826 EUR) na 1 token BNK.

Warto również wspomnieć, że w ciągu ostatniego tygodnia społeczność SpectroCoin powiększyła się o 2 734 nowych użytkowników, czyli z 887 867 do 890 601.