Wypłacono przychody netto z transakcji z 40 tygodnia

Dzisiaj (6 czerwca 2018 r.) Bankera wypłaciła posiadaczom tokenów Bankera czterdzieste przychody netto z transakcji.

W zeszłym tygodniu SpectroCoin wygenerował 77 004,04 EUR przychodów netto z transakcji. 20% tej kwoty zostało rozdzielone między posiadaczy tokenów Bankera. Wyniosło to 15 400,81 EUR lub 30,4033324253768 ETH (przy obecnym kursie 506,55 EUR za 1 ETH). Całkowita liczba pozostałych pre-ICO oraz ICO tokenów BNK to 10 000 000 000 oraz 924 176 189 tokenów BNK, które zostały rozdystrybuowane do końca zeszłego tygodnia w postaci premii, nagród (za tłumaczenia, promocję itp.) oraz wynagrodzeń dla niektórych doradców. Na tokeny przydzielone zarządowi i doradcom wydano 924 176 189 tokenów BNK. W sumie wydano 10 924 176 189 tokenów BNK. Z uwagi na to, że udział w przychodach netto z transakcji jest alokowany wyłącznie na wyemitowane tokeny (a nie na łączną możliwą podaż w perspektywie długoterminowej), każdemu posiadaczowi BNK przydzielono 0,0000000027831235874785 ETH (0,00000140979125323723 EUR) na 1 token BNK.

Odtąd użytkownicy, którzy wypłacili swoje tokeny BNK z portfeli SpectroCoin, mogą ubiegać się o swoją część 39 oraz 40 rund tygodniowej prowizji za pośrednictwem inteligentnego kontraktu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak ubiegać się o udział w przychodach z transakcji netto, odwiedź nasz  blog.

Warto również wspomnieć, że w ciągu ostatniego tygodnia społeczność SpectroCoin powiększyła się o 3 770 nowych użytkowników, czyli z 868 153 do 871 923.