Wypłacono przychody netto z transakcji z 39 tygodnia

Dzisiaj (3 czerwca 2018 r.) Bankera wypłaciła posiadaczom tokenów Bankera trzydzieste dziewiąte przychody netto z transakcji.

W zeszłym tygodniu SpectroCoin wygenerował 100 508,42 EUR przychodów netto z transakcji. 20% tej kwoty zostało rozdzielone między posiadaczy tokenów Bankera. Wyniosło to 20 101,68 EUR lub 40,74197856 ETH (przy obecnym kursie 493,39 EUR za 1 ETH). Całkowita liczba pozostałych pre-ICO oraz ICO tokenów BNK to 10 000 000 000 oraz 924 176 189 tokenów BNK, które zostały rozdystrybuowane do końca zeszłego tygodnia w postaci premii, nagród (za tłumaczenia, promocję itp.) oraz wynagrodzeń dla niektórych doradców. Na tokeny przydzielone zarządowi i doradcom wydano 924 176 189 tokenów BNK. W sumie wydano 10 924 176 189 tokenów BNK. Z uwagi na to, że udział w przychodach netto z transakcji jest alokowany wyłącznie na wyemitowane tokeny (a nie na łączną możliwą podaż w perspektywie długoterminowej), każdemu posiadaczowi BNK przydzielono 0,0000000037295241169866 ETH (0,0000018401099040800200 EUR) na 1 token BNK.

Odtąd użytkownicy, którzy wypłacili swoje tokeny BNK z portfeli SpectroCoin, mogą ubiegać się o swoją część 39 rundy tygodniowej prowizji za pośrednictwem inteligentnego kontraktu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak ubiegać się o udział w przychodach z transakcji netto, odwiedź nasz blog.

Warto również wspomnieć, że w ciągu ostatniego tygodnia społeczność SpectroCoin powiększyła się o 3 815 nowych użytkowników, czyli z 864 338 do 868 153.