Wypłacono przychody netto z transakcji z 38 tygodnia

Dzisiaj (26 maja 2018 r.) Bankera wypłaciła posiadaczom tokenów Bankera trzydzieste ósme przychody netto z transakcji.

W zeszłym tygodniu SpectroCoin wygenerował 60 945,15 EUR przychodów netto z transakcji. 20% tej kwoty zostało rozdzielone między posiadaczy tokenów Bankera. Wyniosło to 12 189,03 EUR lub 23,8281091 ETH (przy obecnym kursie 511,54 EUR za 1 ETH). Całkowita liczba pozostałych pre-ICO oraz ICO tokenów BNK to 10 000 000 000 oraz 923 676 189 tokenów BNK, które zostały rozdystrybuowane do końca zeszłego tygodnia w postaci premii, nagród (za tłumaczenia, promocję itp.) oraz wynagrodzeń dla niektórych doradców. Na tokeny przydzielone zarządowi i doradcom wydano 923 676 189 tokenów BNK. W sumie wydano 10 923 676 189 tokenów BNK. Z uwagi na to, że udział w przychodach netto z transakcji jest alokowany wyłącznie na wyemitowane tokeny (a nie na łączną możliwą podaż w perspektywie długoterminowej), każdemu posiadaczowi BNK przydzielono 0,0000000021813269346201 ETH (0,0000011158359801355800 EUR) na 1 token BNK.

Warto również wspomnieć, że w ciągu ostatniego tygodnia społeczność SpectroCoin powiększyła się o 3 457 nowych użytkowników, czyli z 860 881 do 864 338.