Wypłacono przychody netto z transakcji z 37 tygodnia

Dzisiaj (17 maja 2018 r.) Bankera wypłaciła posiadaczom tokenów Bankera trzydzieste siódme przychody netto z transakcji.

W zeszłym tygodniu SpectroCoin wygenerował 115 934,27 EUR przychodów netto z transakcji. 20% tej kwoty zostało rozdzielone między posiadaczy tokenów Bankera. Wyniosło to 23 186,85 EUR lub 39,38386031 ETH (przy obecnym kursie 588,74 EUR za 1 ETH). Całkowita liczba pozostałych pre-ICO oraz ICO tokenów BNK to 10 000 000 000 oraz 923 676 189 tokenów BNK, które zostały rozdystrybuowane do końca zeszłego tygodnia w postaci premii, nagród (za tłumaczenia, promocję itp.) oraz wynagrodzeń dla niektórych doradców. Na tokeny przydzielone zarządowi i doradcom wydano 923 676 189 tokenów BNK. W sumie wydano 10 923 676 189 tokenów BNK. Z uwagi na to, że udział w przychodach netto z transakcji jest alokowany wyłącznie na wyemitowane tokeny (a nie na łączną możliwą podaż w perspektywie długoterminowej), każdemu posiadaczowi BNK przydzielono 0,0000000036053668776525 ETH (0,00000212262369554914 EUR) na 1 token BNK.

Warto również wspomnieć, że w ciągu ostatniego tygodnia społeczność SpectroCoin powiększyła się o 3 620 nowych użytkowników, czyli z 857 261 do 860 881.