Wypłacono przychody netto z transakcji z 32 tygodnia

Wczoraj (12 kwietnia 2018 r.) Bankera wypłaciła posiadaczom tokenów Bankera trzydzieste drugie przychody netto z transakcji.

 

W zeszłym tygodniu SpectroCoin wygenerował 71 308,33 EUR przychodów netto z transakcji. 20% tej kwoty zostało rozdzielone między posiadaczy tokenów Bankera. Wyniosło to 14 261,67 EUR lub 41,90540223 ETH (przy obecnym kursie 340,33 EUR za 1 ETH). Całkowita liczba pozostałych pre-ICO oraz ICO tokenów BNK to 10 000 000 000 oraz 923 550 139 tokenów BNK, które zostały rozdystrybuowane do końca zeszłego tygodnia w postaci premii, nagród (za tłumaczenia, promocję itp.) oraz wynagrodzeń dla niektórych doradców. Na tokeny przydzielone zarządowi i doradcom wydano 923 550 139 tokenów BNK. W sumie wydano 10 923 550 139 tokenów BNK. Z uwagi na to, że udział w przychodach netto z transakcji jest alokowany wyłącznie na wyemitowane tokeny (a nie na łączną możliwą podaż w perspektywie długoterminowej), każdemu posiadaczowi BNK przydzielono 0,0000000038362438671827 ETH (0,0000013055888753182900 EUR) na 1 token BNK.

Warto również wspomnieć, że w ciągu ostatniego tygodnia społeczność SpectroCoin powiększyła się o 4 000 nowych użytkowników, czyli z 838 187 do 842 187.