Wypłacono przychody netto z transakcji z 26 tygodnia

Dzisiaj (27 lutego 2018 r.) Bankera wypłaciła posiadaczom tokenów Bankera dwudzieste szóste przychody netto z transakcji.

W zeszłym tygodniu SpectroCoin wygenerował 120 390,53 EUR przy-chodów netto z transakcji. 20% tej kwoty zostało rozdzielone między posiadaczy tokenów Bankera. Wyniosło to 24 078,11 EUR lub 35,1798 ETH (przy obecnym kursie 684,43 EUR za 1 ETH). Całkowita liczba pozostałych pre-ICO oraz ICO tokenów BNK to 7 201 008 617 oraz 459 205 046 tokenów BNK, które zostały rozdystrybuowane do końca zeszłego tygodnia w postaci premii, nagród (za tłumaczenia, promocję itp.) oraz wynagrodzeń dla niektórych doradców. Na tokeny przydzielone zarządowi i doradcom wydano 459 205 046 tokenów BNK. W sumie wydano 7 660 213 663 tokenów BNK. Z uwagi na to, że udział w przychodach netto z transakcji jest alokowany wyłącznie na wyemitowane tokeny (a nie na łączną możliwą podaż w perspektywie długoterminowej), każdemu posiadaczowi BNK przydzielono 0,0000000045925342888941 ETH (0,0000031432682433477600 EUR) na 1 token BNK.

Ten udział w przychodach wynosi 0,000165 EUR zysku rocznego na 1 BNK. Jest to równe 1,65% zyskowi rocznemu, biorąc pod uwagę cenę pre-ICO wynoszącą 0,01 EUR, 0,97% zyskowi rocznemu przy początkowej cenie ICO wynoszącej 0,017 EUR, 0,91%, biorąc pod uwagę cenę ICO wynoszącą 0,018 EUR, 0,86% biorąc pod uwagę cenę ICO wynoszącą 0,019 EUR, 0,82% biorąc pod uwagę cenę ICO wynoszącą 0,020 i 0,78%, biorąc pod uwagę obecną cenę ICO w wysokości 0,021 EUR.

Warto również wspomnieć, że w ciągu ostatniego tygodnia społeczność SpectroCoin powiększyła się o 14 659 nowych użytkowników, czyli z 793 241 do 807 900.