Wypłacono przychody netto z transakcji z 25 tygodnia

Wczoraj (22 lutego 2018 r.) Bankera wypłaciła posiadaczom tokenów Bankera dwudzieste piąte przychody netto z transakcji. W tym tygodniu przychody wyjątkowo zostały wypłacone w środę.

W zeszłym tygodniu SpectroCoin wygenerował 159 999,56 EUR przycho-dów netto z transakcji. 20% tej kwoty zostało rozdzielone między posiadaczy tokenów Bankera. Wyniosło to 31 999,91 EUR lub 46,479748776 ETH (przy obecnym kursie 688,47 EUR za 1 ETH). Całkowita liczba pozostałych pre-ICO oraz ICO tokenów BNK to 6 854 903 581 oraz 458 763 821 tokenów BNK, które zostały rozdystrybuowane do końca zeszłego tygodnia w postaci premii, nagród (za tłumaczenia, promocję itp.) oraz wynagrodzeń dla niektórych doradców. Na tokeny przydzielone zarządowi i doradcom wydano 458 763 821 tokenów BNK. W sumie wydano 7 313 667 402 tokenów BNK. Z uwagi na to, że udział w przychodach netto z transakcji jest alokowany wyłącznie na wyemitowane tokeny (a nie na łączną możliwą podaż w perspektywie długoterminowej), każdemu posiadaczowi BNK przydzielono 0,0000000063551903884988 ETH (0,0000043753579267697900 EUR) na 1 tokena BNK.

Ten udział w przychodach wynosi 0,00023 EUR zysku rocznego na 1 BNK. Jest to równe 2,30% zyskowi rocznemu, biorąc pod uwagę cenę pre-ICO wynoszącą 0,01 EUR, 1,35% zyskowi rocznemu przy początkowej cenie ICO wynoszącej 0,017 EUR, 1,27%, biorąc pod uwagę cenę ICO wynoszącą 0,018 EUR, 1,2% biorąc pod uwagę cenę ICO wynoszącą 0,019 EUR, 1,14% biorąc pod uwagę cenę ICO wynoszącą 0,020 i 1,09%, biorąc pod uwagę obecną cenę ICO w wysokości 0,021 EUR.

Warto również wspomnieć, że w ciągu ostatniego tygodnia społeczność SpectroCoin powiększyła się o 14 562 nowych użytkowników, czyli z 778 679 do 793 24.