Wypłacono przychody netto z transakcji z 24 tygodnia

Dzisiaj (14 lutego 2018 r.) Bankera wypłaciła posiadaczom tokenów Bankera dwudzieste czwarte przychody netto z transakcji.

W zeszłym tygodniu SpectroCoin wygenerował 187 357,28 EUR przychodów netto z transakcji. 20% tej kwoty zostało rozdzielone między posiadaczy tokenów Bankera. Wyniosło to 37 471,46 EUR lub 51,156968 ETH (przy obecnym kursie 732,48 EUR za 1 ETH). Całkowita liczba pozostałych pre-ICO oraz ICO tokenów BNK to 6 640 559 724 oraz 458 569 701 tokenów BNK, które zostały rozdystrybuowane do końca zeszłego tygodnia w postaci premii, nagród (za tłumaczenia, promocję itp.) oraz wynagrodzeń dla niektórych doradców. Na tokeny przydzielone zarządowi i doradcom wydano 458 569 701 tokenów BNK. W sumie wydano 7 099 129 425 tokenów BNK. Z uwagi na to, że udział w przychodach netto z transakcji jest alokowany wyłącznie na wyemitowane tokeny (a nie na łączną możliwą podaż w perspektywie długoterminowej), każdemu posiadaczowi BNK przydzielono 0,0000000072060903494548 ETH (0,00000527831705916866) EUR na 1 tokena BNK.

Ten udział w przychodach wynosi 0,000278 EUR zysku rocznego na 1 BNK. Jest to równe 2,78% zyskowi rocznemu, biorąc pod uwagę cenę pre-ICO wynoszącą 0,01 EUR, 1,63% zyskowi rocznemu przy początkowej cenie ICO wynoszącej 0,017 EUR, 1,54%, biorąc pod uwagę cenę ICO wynoszącą 0,018 EUR, 1,45% biorąc pod uwagę cenę ICO wynoszącą 0,019 EUR, 1,38% biorąc pod uwagę cenę ICO wynoszącą 0,020 i 1,32%, biorąc pod uwagę obecną cenę ICO w wysokości 0,021 EUR.

Warto również wspomnieć, że w ciągu ostatniego tygodnia społeczność SpectroCoin powiększyła się o 15 786 nowych użytkowników, czyli z 762 893 do 778 679.

Tokenów jeszcze zostało, więc nie przegap okazji nabyć swoje własne Bankersy (BNK) na SpectroCoin!