Wypłacono przychody netto z transakcji z 23 tygodnia

Dzisiaj (7 lutego 2018 r.) Bankera wypłaciła posiadaczom tokenów Bankera dwudzieste trzecie przychody netto z transakcji.

W zeszłym tygodniu SpectroCoin wygenerował 256 010,33 EUR przycho-dów netto z transakcji. 20% tej kwoty zostało rozdzielone między posiadaczy tokenów Bankera. Wyniosło to 51 202,07 EUR lub 80,57734257 (przy obecnym kursie 635,44 EUR za 1 ETH). Całkowita liczba pozostałych pre-ICO oraz ICO tokenów BNK to 6 494 550 686 oraz 458 249 701 tokenów BNK, które zostały rozdystrybuowane do końca zeszłego tygodnia w postaci premii, nagród (za tłumaczenia, promocję itp.) oraz wynagrodzeń dla niektórych doradców. Na tokeny przydzielone zarządowi i doradcom wydano 458 249 701 tokenów BNK. W sumie wydano 6 952 800 387 tokenów BNK. Z uwagi na to, że udział w przychodach netto z transakcji jest alokowany wyłącznie na wyemitowane tokeny (a nie na łączną możliwą podaż w perspektywie długoterminowej), każdemu posiadaczowi BNK przydzielono 0,0000000115892 ETH (0,00000736424 EUR) na 1 tokena BNK.

Ten udział w przychodach wynosi 0,00039022052 EUR zysku rocznego na 1 BNK. Jest to równe 3,9% zyskowi rocznemu, biorąc pod uwagę cenę pre-ICO wynoszącą 0,01 EUR, 2,28% zyskowi rocznemu przy początkowej cenie ICO wynoszącej 0,017 EUR, 2,15%, biorąc pod uwagę cenę ICO wynoszącą 0,018 EUR, 2,04% biorąc pod uwagę cenę ICO wynoszącą 0,019 EUR, 1,93% biorąc pod uwagę cenę ICO wynoszącą 0,020 i 1,84%, biorąc pod uwagę obecną cenę ICO w wysokości 0,021 EUR.

Warto również wspomnieć, że w ciągu ostatniego tygodnia społeczność SpectroCoin powiększyła się o 24 145 nowych użytkowników, czyli z 738 748 do 762 893.

Tokenów jeszcze zostało, więc nie przegap okazji nabyć swoje własne Bankersy (BNK) na SpectroCoin!